شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26316 | |


در فصل بهار امسال بانک سرمایه زیانده شد و در صورت تداوم این وضعیت تا اسفندماه سال‌جاری، به سهامداران این بانک سودی تعلق نخواهد گرفت. بانک سرمایه در فصل بهار امسال بیش از 782میلیارد ریال زیان خالص کرده است.

براساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 3ماهه منتهی به 31 خرداد 1394، این بانک زیانده شده است.

در 3ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 بانک سرمایه درمجموع 782میلیارد و899میلیون ریال زیان خالص کرده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته بانک سرمایه بیش از 364میلیارد ریال سود خالص کرده بود.

براساس این گزارش، زیان انباشته پایان دوره منتهی به 31 خرداد 1394 بانک سرمایه به بیش از 379میلیارد ریال رسیده است. بدین‌ترتیب سود هر سهم این بانک پس از کسر مالیات، منفی 196ریال (زیان) شده است.

این درحالی است که در دوره مشابه سال گذشته سود هر سهم بانک سرمایه پس از کسر مالیات 91ریال و در کل سال گذشته 14ریال بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران