شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25715 | |

«تعادل» از سخنان رییس سازمان امور مالیاتی و واکنش اصناف گزارش می‌دهد

مالیات پل تعامل میان نهاد دولت و شهروندان در جامعه‌های گوناگون و آزاد است. اعتماد و اطمینان شهروندان به مصارف مالیات و روش‌های اخذ مالیات مهم‌ترین عنصری است که می‌تواند این تعامل را بالنده و مثبت کند. اختلاف به هر حال باقی می‌ماند و اختلاف میان مالیات‌ستانان و مالیات‌دهندگان باید شفاف و مبتنی بر حل مساله باشد. در شرایط حاضر اصناف ایرانی که بخش اعظم فعالان و شاغلان را تشکیل می‌دهند از روش‌ها و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی و درک این سازمان از شرایط رکودی انتقاد شدید دارند و در طرف دیگر ماجرا دولت است که می‌گوید مالیات‌دهندگان شفاف عمل نمی‌کنند و فرار مالیاتی وجود دارد. دیدگاه‌های دولت و اصناف در صفحات 3 و 5 آمده است.

صفحات 3 و 5

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران