شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 221 | |

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور از انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها انتقاد کرد

پس از گذشت یک سال از فعالیت دولت یازدهم، اکنون معلوم شده است که اقتصاد ایران با چنان محدودیت‌ها و انحراف‌هایی مواجه شده که رساندن آن به یک نقطه امن و پررونق به‌سادگی ممکن نیست. این چیزی است که دکتر مسعود نیلی، تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم و آگاه‌ترین فرد در دولت به اقتصاد کلان ایران، به آن اعتراف می‌کند و در یک همایش مرتبط با خروج از رکود به آن اشاره می‌کند.

به نظر وی و بسیاری از اقتصاددانان‌، یکی از دلایل رسیدن اقتصاد ایران به چنین وضعیت نامطلوب و پیچیده‌ای، انحراف در مسیر سرمایه‌گذاری است. در چند سال گذشته، سرمایه‌گذاری در تولید و برخی خدمات، فاقد جذابیت شد. بخش مهمی از سرمایه‌های ملی اعم از شخصی و بانکی، به‌سوی ساخت برج‌ها هدایت شده است که البته بخش زیادی از آنها نیز به‌دلیل شرایط رکودی اقتصاد، بدون مشتری و خالی مانده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران