شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 14467 | |


براساس پژوهشی که در بانک مرکزی و توسط دبیرکل بانک مرکزی، ‌آقای محمود احمدی، ‌انجام شده، نقشه راه بانک مرکزی برای مقابله با چالش‌ها و برنامه‌های بانک برای بهبود بانکداری مرکزی به دست آمده است. براساس این پژوهش که مبنای عمل بانک مرکزی در دهه90 قرار خواهد گرفت. محورهای اصلی این نقشه راه را می‌توان در چهار بخش کلی خلاصه کرد: نخستین بخش عبارت است از تجمیع کلیه نیازهای بانکداری مرکزی که شامل کلیه فرآیندها، قوانین و مقررات و حوزه‌های کسب‌وکار می‌شود. دومین محور این نقشه راه بهره‌گیری حداکثری از استانداردها و الگوهای روز برای بهبود عملکرد بانک مرکزی است. این الگوها به خصوص شامل زیرساخت‌های بازارهای مالی و استفاده از قوانین و مقررات جهانی نظیر بازل و... می‌شود. همچنین سومین محور این نقشه راه کلی، نگرش به فناوری‌های نوین در دنیاست. باتوجه به اهمیت فناوری در بانکداری مدرن توجه به هوشمندی کسب‌وکار، ‌انبار داده‌ها و پرداخت سیار در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. چهارمین محور اصلی این نقشه راه نیز نگاه همه‌جانبه و حفظ جامعیت خود بانک مرکزی است که عموما ساختار بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را شامل می‌شود.

باتوجه به پایان طرح نظام جامع پرداخت در اواخر دهه80 و اثرات مطلوب اجرای برنامه‌های تدوین شده در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک و با عنایت به تحولات گسترده و عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دهه گذشته و سنتی بودن بانکداری و بانکداری مرکزی در ایران، نیاز به تدوین نقشه راه جدیدی برای بانک مرکزی و نظام بانکی به‌شدت احساس می‌شد. بر این اساس نقشه راه بانک مرکزی درسال1400 نوشته شده است. یکی از ویژگی‌های بارز و تفاوت اصلی نقشه راه 1400 با نقشه راه قبلی گستره حوزه فعالیت آن است. به عبارت دیگر، نقشه راه قبلی صرفا در حوزه نظام‌های پرداخت و گسترش زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک در کشور متمرکز بود. درحالی که در نقشه راه 1400، بانک مرکزی در پی ایجاد سازمانی داده محور با تعامل حداکثری با کلیه ذی‌نفعان است. برهمین اساس، نقشه راه جدید با هدف تقویت این بانک به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی کشور در حوزه‌های پرداخت، نظارت و ثبات مالی، سیاست‌های پولی (ریالی و ارزی) تدوین شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران