شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57844 | |

معاون وزیر راه و شهرسازی پایین بودن تاب‌آوری شهری در رویارویی با حوادث طبیعی را یکی از مهم‌ترین معضل‌های فعلی شهرهای کشور دانست و گفت: به نظر می‌رسد، اقدامات دولت و شهرداری در دهه‌های گذشته نتوانست با سرعت گسترش محدوده‌های ناکارآمد برابری داشته باشد. این سرعت به قدری زیاد بوده که نه تنها این اقدامات در برخی موارد نتوانسته خسارات آن را کاهش دهد که باعث دو چندان شدن مشکل هم شده است.

محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تاکید بر اینکه درحال حاضر سطح قابل توجهی از شهرهای ما با معضل ناکارآمدی روبه‌رو هستند، گفت: در شرایط فعلی بالغ بر ۳۰درصد از شهرهای کشور در بخش‌های مختلفی ازجمله حاشیه شهرها، بافت میانی، بافت مرکزی و... با مشکل جدی روبه‌رو هستند که شاید پایین بودن تاب‌آوری شهرها در رویارویی با حوادث طبیعی مهم‌ترین آن به شمار می‌آید. وی در این باره اضافه کرد: وضعیت فعلی برخی شهرهای ما به گونه‌یی است که با یک بارندگی ساده یا اتفاق طبیعی نه چندان شدید دچار خسارات و صدمات بسیاری می‌شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۶۴ درصد از ساکنین چابهار، بیش از ۷۰درصد از ساکنین جوانرود و یک سوم از جمعیت مشهد حاشیه‌نشین هستند، گفت: این بحران به لحاظ کمی مساله بسیار جدی محسوب می‌شود. درحال حاضر یک سوم از جمعیت کشور بالغ بر ۱۹میلیون نفر براساس مطالعات انجام شده در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند.

ایزدی با تاکید بر اینکه شهرهای ما از لحاظ کیفی نیز دارای مشکلات بسیاری هستند، گفت: به نظر می‌رسد، اقدامات دولت و شهرداری در دهه‌های گذشته نتوانست با سرعت گسترش محدوده‌های ناکارآمد برابری داشته باشد. این سرعت به قدری زیاد بوده که نه تنها این اقدامات در برخی موارد باعث دو چندان شدن مشکل شده است حتی نتوانسته خسارات آن را نیز کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران آسیب‌شناسی را اولویت رسیدگی به معضل محدوده‌های ناکارآمد شهری در این دوره دانست و گفت: براساس آسیب‌شناسی انجام‌شده، متوجه شدیم که به کارگیری سیاست‌های جدید و تغییر رویکرد پیشین در مواجه با این پدیده امری ضروری است که در دوره فعلی دستور کار آن مدون و ابلاغ شده است. وی پیشگیری و پیش‌نگری را یکی از ویژگی‌های مهم سیاست‌های جدید اخذ شده در کنار امر درمان دانست و گفت: در آسیب‌شناسی انجام شده از سال ۹۳ مشخص شد که رویکردهای صرفا کالبدی و در بعضی ابعاد اقتصادی کامل نبوده و باید سیاستی جامع‌تر با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی به کار گرفته شود. در حقیقت همه‌جانبه‌گری در مواجه با این بحران به عنوان یکی از ارکان اصلی رویکرد جدید به شمار می‌رود. این مقام مسوول در ادامه، تلاش برای کاهش نقش مستقیم دولت را یکی دیگر از ارکان این رویکرد نام برد و گفت: حضور مستقیم دولت اجازه ورود بخش خصوصی، مردم و سایر نهادهای متولی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در این رویکرد برای همه کنشگران و نقش‌آفرینان در این عرصه نقشی مشخص تعریف شده است.

ایزدی جلوگیری از انجام هر اقدامی که باعث جابه‌جایی جمعیت در محلات هدف می‌شود را یکی دیگر از نکات مورد توجه در این رویکرد خواند و افزود: به کارگیری سیاست اجتماع‌محوری همچنین تلاش برای پرهیز از پروژه ‌محوری بودن اقدامات از مسائل مهم و مورد توجه ما در این دوره است. در رویکرد جدید فرآیند محوری ملاک عمل بوده و براساس آن برنامه‌های جدید تهیه و اجرا می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی عدم توجه به نقش محوری مدیریت شهری را یکی از مشکلات رویکرد دوره‌های گذشته در امر بازآفرینی شهری دانست و گفت: در رویکرد جدید اتخاذ شده، مدیریت شهری نقش محوری داشته و دولت به عنوان حمایت‌گر و تسهیل‌گر پشت سر شهرداری خواهد ایستاد.

وی خاطرنشان کرد: تبیین نقش سایر کنشگران که به نوعی در این رویکر تعریف شده‌اند اعم از دولت، شهرداری، بخش خصوصی و مردم به عنوان کانون توجه در سیاست فعلی مورد توجه قرار گرفته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران