شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: راه‌اندازی سامانه هشدار سیل، تهیه نقشه‌های ژئوتکنیک (خاک‌شناسی) و نیز تهیه نقشه فرونشست زمین از جمله اقداماتی است که می‌تواند در راستای پیشگیری از حوادث موثر باشد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، اقبال شاکری با اشاره به اینکه در حوزه آبی شهر تهران اقدامات خوبی از ابتدای دوره چهارم شورا صورت گرفته است، گفت: از ابتدای دوره چهارم دو موضوع را در حوزه آبی شهر تهران مدنظر قرار دادیم، نخست مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران که شامل روان آب‌ها، آب‌های زیرسطحی، قنوات و رود دره‌هاست و در گام دوم پیگیری در جهت راه‌اندازی سامانه هشدار سیلاب. وی ادامه داد: در این راستا مطالعات خوبی انجام شده که منجر به شناسایی وضعیت دقیق رود دره‌ها شده است. یعنی در حال حاضر معلوم است 5 رود دره شهر تهران از حوضه آبریز دارای چه وضعیتی هستند؛ چه مقدار از حریم آنها آزاد است، چه مقدار تصرف شده، چه میزان باید آزاد‌سازی شود و چه میزان باید حفاظت شود.

رییس کمیته عمران شورا گفت: دومین نکته در این زمینه بررسی کامل شبکه‌های اصلی و فرعی آب‌های سطی است، این کانال‌ها، جوی‌ها و انهار باید مانند معابر شهر ‌شناسایی شده و طرح عملیاتی نگهداری‌شان انجام شود. شاکری خاطرنشان کرد: خیلی از این کانال‌ها و جوی‌ها در مسیر حرکت‌شان تداخل پیدا می‌کنند با فاضلاب‌های صنعتی و بعضی نیز توسط ساخت‌وساز‌ها قطع می‌شوند لذا باید مانند معابر شهر شناسایی شوند. وی بر لزوم تهیه نقشه‌های ژئوتکنیک و فرونشست زمین در شهر تهران تاکید کرد و گفت: به واسطه جنس خاک و کاهش سطح آب‌های زیرسطحی خطر فرو ریزش در شهر تهران یک تهدید دایم است لذا تهیه نقشه خاک مناسب و نقشه فرونشست شهر تهران یک اقدام فوری است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران