شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 53040 | |

آماری که سازمان بنادر از فعالیت مسافری بنادر منتشر کرده، حاکی از آن است که در 6 ماه نخست امسال ۹میلیون و ۷۸هزار و ۸۶۸ نفر در هفت بندر مسافری ایران جابه‌جا شدند که افزون بر ۸۳درصد این فعالیت در بندر قشم رخ‌ داده است و به ‌این ‌ترتیب بندر قشم، مقام نخست بنادر مسافری را برای خود حفظ کرده است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آمار منتشر شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان درخصوص فعالیت مسافری بنادر در نیمه نخست ‌سال جاری حاکی از افزایش فعالیت مسافری سه بندر است.

آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بنادر درخصوص فعالیت مسافری بنادر حاکی از آن است که در 6 ماهه امسال ۹میلیون و ۷۸هزار و ۸۶۸ نفر در هفت بندر مسافری ایران جابه‌جا شدند که افزون بر ۸۳درصد این فعالیت در بندر قشم رخ‌ داده و به‌ این‌ ترتیب بندر قشم، مقام نخست بنادر مسافری را برای خود حفظ کرده است.

در مدت یاد شده هفت میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۳۳نفر در بندر قشم از مسیر دریایی جابه‌جا شدند که این آمار نسبت به ‌زمان مشابه سال گذشته حدود سه درصد کاهش ‌یافته است. در 6 ‌ماهه نخست امسال بندر شهید حقانی که به لحاظ تعداد جابه‌جایی مسافران از راه دریایی در مقام دوم بنادر مسافری قرار دارد، مبدأ یا مقصد یک‌ میلیون و ۳۳۲هزار و ۶۱ مسافر بوده است.

جابه‌جایی ۵۸ هزار و ۹۲۷نفر از طریق راه دریایی در بندر بوشهر نیز منجر به کاهش هفت‌ درصدی فعالیت این بندر در نیمه نخست امسال شده است. این بندر در رتبه سومین بندر مسافری قرار دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران