شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 53039 | |

در شهریور ماه امسال۴۰هزار و ۶۸۷ فروند هواپیما در ۴۶ فرودگاه ایران نشست‌ و برخاست داشتند که این آمار حاکی از رشد ۲۳درصدی میزان نشست‌وبرخاست هواپیماها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در شهریور ماه امسال به ترتیب فرودگاه‌های مهرآباد، مشهد، امام خمینی(ره)، شیراز، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس، آبادان و یزد پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های ایران بودند. در این مدت ۱۲هزار و ۶۱ پرواز در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد صورت گرفت که از طریق این پروازها یک ‌میلیون و ۵۸۳ هزار و ۷۷۸مسافر اعزام و پذیرش و ۱۱میلیون و ۲۵۰هزار و ۶۵۴ کیلوگرم بار ارسال و پست شد.

فرودگاه مهرآباد در شهریور ماه امسال ۲۳درصد رشد در نشست‌وبرخاست هواپیماها، ۲۶درصد رشد در اعزام و پذیرش مسافر و ۲۴درصد رشد در ارسال و پست بار نسبت به زمان مشابه سال گذشته داشته است. در فرودگاه بین‌المللی مشهد نیز طی این مدت

۸ هزار و ۲۹فروند هواپیما نشست‌وبرخاست داشته و یک ‌میلیون و ۲۰۵هزار و ۸۵۹ مسافر اعزام و پذیرش و ۱۰میلیون و ۷۱۴هزار و ۵۵۹ کیلوگرم بار ارسال و پست شد. این فرودگاه در نشست‌وبرخاست هواپیما و اعزام و پذیرش مسافر ۳۱درصد رشد و در ارسال و پست بار ۲۰درصد رشد داشت. همچنین در شهریور ماه امسال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) پذیرای نشست‌وبرخاست ۵ هزار و ۳۰۳ فروند هواپیما و اعزام و پذیرش ۸۷۷ هزار و ۹۹مسافر بود و ۱۶میلیون و ۲۶۴هزار و ۸۳۸کیلوگرم بار از طریق این فرودگاه ارسال و پست شد. این آمار گویای رشد ۷درصدی در نشست‌وبرخاست هواپیما، رشد ۶ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و رشد ۱۰درصدی در انتقال بار است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران