شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36153 | |

بررسی آمار سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه امسال با ثبت ۷۴درصد پروازهای تاخیردار رکورد جدیدی را در این زمینه از خود به جای گذاشت، پس از هما، ایرتور و زاگرس به‌ترتیب با ۵۹ و ۵۱درصد پرواز تاخیردار دارند. بررسی آمار سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که در آذرماه امسال 13شرکت هواپیمایی داخلی در مجموع 4612پرواز انجام دادند که از این تعداد 2214پرواز یعنی 48درصد پروازها با تاخیر انجام شده است. به گزارش تسنیم، در آبان‌ماه امسال 13شرکت هواپیمایی داخلی مجموعا 4372پرواز انجام داده بودند که سهم پروازهای تاخیردار از این تعداد 1636پرواز بود. به‌عبارت دیگر در دومین ماه پاییز 37.5درصد کل پروازها با تاخیر انجام شد و ایرلاین‌ها در یک‌ماه بعد یعنی در آذرماه میزان تاخیرات پروازی را بیش از 11درصد افزایش دادند. بر این اساس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بین ایرلاین‌های داخلی با 643پرواز بیشترین سهم پروازها را در سومین ماه پاییز به خود اختصاص داد. از این میزان پرواز، 473پرواز یعنی 74درصد پروازهای ایران‌ایر با تاخیر انجام شده است. ایران‌ایر در آبان‌ماه 420پرواز (65درصد) از پروازهای خود را با تاخیر انجام داده بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران