شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با اجرای طرح رومینگ ملی قرار است دیگر مشترکان موبایل در نقاط مختلف کشور مشکل عدم‌دسترسی به شبکه و آنتن را نداشته باشند.

پیش از ورود اپراتورهای موبایل به عرصه ارایه خدمات نسل سوم ارتباطی، وزارت ارتباطات الزامی برای آنها در نظر گرفت و براین اساس قرار شد اپراتورها پیش از ورود به این حوزه بتوانند به ارایه خدمات رومینگ ملی بپردازند.

اما رومینگ ملی که تنها چند ماه از اجرای آن می‌گذرد، طرحی است که براساس آن اگر اپراتوری در یک نقطه پوشش‌دهی مناسب نداشته باشد، کاربر آن می‌تواند در آن نقطه از شبکه اپراتورهای دیگر استفاده کرده و به برقراری ارتباط بپردازد.

رومینگ ملی درواقع راهکاری است که باتوجه به هزینه‌های بالای تامین تجهیزات، اپراتورها را از الزام خرید تجهیزات برای تمام نقاط صعب‌العبور یا کم جمعیت بی‌نیاز می‌کند و باعث می‌شود اگر در نقطه‌یی یک اپراتور پوشش ندارد بتواند از شبکه اپراتوردیگر استفاده کند.

براین اساس کاربران اپراتورهای مختلف بدون پرداخت هزینه می‌توانند در نقاط کور به‌اصطلاح روی شبکه اپراتورهای دیگر روم شوند.

فاز اول این طرح خرداد امسال اجرا شد و در قالب آن مشترکان اپراتورسوم یا همان رایتلی‌ها باتوجه به اینکه هنوز پوشش این اپراتور درکشور کامل نشده بود، توانستند در نقاط فاقد آنتن از شبکه دو اپراتور اول استفاده کنند. در فاز بعدی اپراتورهای اول و دوم نیز به این طرح افزوده شده و بر این اساس قرار بر آن شد که همه اپراتورها بتوانند براساس قراردادهایی که میان آنها منعقد شده نقاط کور یکدیگر را پوشش دهند.

البته بعدها در موارد متعدد کارشکنی‌هایی هم در این حوزه صورت گرفت یا گفته شد که ممکن است به‌دلیل تفاوت‌هایی که در تجهیزات اپراتورهای اول و دوم وجود دارد در برخی موارد امکان برقراری رومینگ بین این دو اپراتور وجود نداشته باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران