شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 7351 | |


معاون دولت الکترونیک معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت رییس‌جمهور گفت: نسخه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت تهیه شده و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود. علیرضا شاهپری، معاون امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت رییس‌جمهور در همایش الزامات اجرایی نقش راه توسعه دولت الکترونیکی در سخنانی با عنوان «تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها بر اساس آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی» با اشاره به ماده 37 و 40 فصل 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که ارتباط مستقیم با حوزه دولت الکترونیک دارد گفت: این مواد به صورت کامل‌تر مجددا در نسخه جدید این قانون که در دولت هست و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود، وجود دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران