شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 7348 | |


معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری از انتشار فراخوان نظرخواهی تخصصی در مورد سیاست‌ها و اصول حاکم بر صدور پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) در کشور خبر داد. صادق عباسی‌شاهکوه گفت: افزایش ضریب نفوذ و اشباع بازار تلفن همراه کشور، توجه و دغدغه‌ نهاد رگولاتوری را بیش از پیش به افزایش کیفیت خدمات معطوف کرده و بهترین عامل تاثیرگذار در افزایش کیفیت خدمات و کاهش قیمت، براساس تجربه جهانی و منطق اقتصادی، افزایش رقابت در بازار است. وی افزود: یکی از سیاست‌های افزایش رقابت در بازار، ایجاد زمینه ورود و فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) در کشور است که گام اول آن در مصوبه ۱۸۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش‌بینی شده است. براساس مصوبه ۱۸۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت جهت ارایه خدمات تلفن همراه پهن باند موظفند شرایط را برای ایجاد و توسعه اپراتورهای مجازی تلفن همراه فراهم کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران