شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5017 | |

خودروهای داخلی براساس تعداد ایرادات احتمالی و نوع ایرادات، بین پنج تا 100 امتیاز منفی دریافت می‌کنند. کیفیت خودروهای تولید داخل به‌طور روزانه توسط بازرسان در خطوط تولید خودروسازان، کنترل می‌شود. در این میان خودروهایی که ایرادات آنها مربوط به‌حوزه ایمنی بوده و وجود این ایرادات ایمنی راننده، سرنشین و خودروهای اطراف را به‌خطر می‌اندازد، 100 امتیاز منفی دریافت کرده و توسط بازرسان بلوکه می‌شوند؛ به‌گونه‌یی که تا زمان رفع عیب، آن خودرو امکان عرضه به بازار را پیدا نخواهد کرد. اما در مواردی ایراداتی در خودروهای تولیدی وجود دارد که این ایرادات جنبه ایمنی داشته و در درازمدت به‌وجود می‌آیند؛ به‌گونه‌یی که در رانندگی اختلال ایجاد خواهند کرد. در صورت وجود چنین ایرادی در خودرو تولیدی، 50‌امتیاز منفی به آن تعلق می‌گیرد. امتیاز منفی 25 نیز مربوط به ایراداتی است که از نظر عملکردی مهم محسوب می‌شوند ولی تعمیر آنها باهزینه کم امکان‌پذیر است. همچنین در ایراداتی که از نظر عملکردی مهم محسوب نمی‌شوند اما برای مشتری بار مالی به‌همراه دارند نیز، 25 امتیاز منفی به‌خودرو تعلق می‌گیرد. به گزارش ایسنا، در ایراداتی که موجب نارضایتی مشتری شده و مشتریان آن را در برگه‌های اظهارنظر کیفی ثبت و تقاضای رسیدگی به این ایرادات را می‌کنند نیز 15 امتیاز منفی به‌خودرو تعلق می‌گیرد. امتیاز منفی 5 نیز مربوط به ایراداتی است که اهمیت زیادی ندارند و مشتری آن‌ را می‌پذیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران