شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3875 | |

تعادل این روزها با تخلفاتی که در ارایه برگه معاینه فنی صورت گرفته این زمزمه به گوش می‌رسد که قرار است معاینه فنی به پلیس محول شود. ولی آذروش مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد. فرآیند اصالت معاینه فنی حذف شد. افسران بازنشسته خودرو برای معاینه فنی خودرو از نظر شماره شاسی، پلاک و موتور با سند کنترل می‌کردند. حسین مقدم، معاون بهره‌برداری ستاد معاینه فنی شهر تهران نیز در این مورد به تعادل می‌گوید: ما هم متاسف هستیم ولی به دلیل آنکه این قانون به ما ابلاغ شد باید آن را اجرا می‌کردیم. تهران آخرین کلان‌شهرها بود که با افسران بازنشسته راهنمایی و رانندگی، قطع همکاری کرد. حذف‌کنندگان پلیس راهنمایی و رانندگی، معتقدند که مراکز معاینه فنی بحث اصالت نیازی ندارد. به این طریق که مکانیزه شده است بخش عمده‌یی از آن کار را انجام می‌دهد اما هنوز هم فکر می‌کنیم حضورشان در مجموعه ما نعمت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور این افسران از برخی تخلفات جلوگیری می‌کرد؟ تاکید می‌کند: قطعا گلوگاهی هم برای کنترل در مراکز متخلف بوده است. در سیستم مکانیزه به طریق اولاتر با راهور همکاری داریم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران