شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3623 | |

نقش صنعت خودروسازی در اقتصاد ملی و رشد رفاه عمومی، دولت‌ها را بر آن داشته تا به شیوه‌های گوناگون از صنایع خودروسازی داخلی حمایت کنند. این حمایت در قالب بستن مالیات و تعرفه به واردات خودرو و قطعات صورت می‌گیرد. خودروها به دو صورت خودرو کامل و قطعات منفصله وارد می‌شود و دولت‌ها بر این اساس دو نوع تعرفه بر واردات خودرو می‌بندند که از خودرو کامل به قطعات منفصله فرق می‌کند. از آن جا که قطعات منفصله در کشور مقصد مونتاژ و به خودرو کامل تبدیل می‌شود و این امر اشتغال نیروی کار و درآمد ملی را به دنبال دارد، تعرفه‌یی که به واردات قطعات منفصله (سی.کی.دی.) بسته می‌شود، کمتر از تعرفه‌یی است که به خودرو کامل بسته می‌شود و هدف از این کار حمایت از صنعت خودرو داخلی و اقتصاد ملی است. از این رو هر اندازه تفاوت میان تعرفه واردات خودرو کامل (سی.بی.یو.) با تعرفه واردات قطعات منفصله بیشتر باشد، نشان‌دهنده حمایت بیشتر از صنایع خودروسازی داخلی است.

به گزارش ایسنا، امروز تجارت جهانی به گونه‌یی حرکت می‌کند که محصولات در بازارهایی به غیر از مکان تولید و بسیار دورتر از آن نیز، به فروش می‌رسند. از سوی دیگر شرایط و مناسبات تولید، فضای کسب و کار و درجه حمایت از صنعت داخلی در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارد. لذا دولت‌ها به بستن تعرفه روی واردات مبادرت می‌کنند تا صنایع خودرو خود را از نابودی نجات داده و در مسیر رشد بیشتر به پیش ببرند.

مقایسه حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو داخلی

در هند، تعرفه واردات برای خودرو آماده 60 و برای سی‌کی‌دی 30درصد است که نشان می‌دهد نسبت حمایت دولت از صنعت خودرو داخلی در هند 2 است. تعرفه واردات خودرو کامل در تایلند 80 و سی‌کی‌دی 30 است که نشان‌دهنده شاخص حمایت از صنعت خودرو داخلی به میزان 2.66یعنی از هند بیشتر است. دولت مالزی که از کشورهای توسعه یابنده در زمینه صنعت خودرو و دارای برند خودروسازی مخصوص به خود است، تعرفه واردات خودرو کامل را 30 و سی‌کی‌دی را 10 قرار داده که نسبت این دو یعنی 3، نشان‌دهنده میزان حمایت دولت از خودروسازی داخلی است. در اندونزی تعرفه واردات خودرو کامل 40 و سی‌کی‌دی 15درصد است که نشان‌دهنده 66.‌2 واحد حمایت دولت از صنعت خودرو داخلی است. در روسیه تعرفه واردات خودرو کامل 25 و سی‌کی‌دی 5 است که نشان می‌دهد دولت این کشور 5 واحد از صنعت خودرو داخلی حمایت می‌کند. هر چه تعرفه واردات سی‌کی‌دی از خودرو کامل کمتر باشد، نسبت بین این دو بالاتر و در نتیجه حمایت دولت از خودروسازی داخلی بیشتر است؛ زیرا قطعات منفصل در داخل مونتاژ می‌شود که هم زیرساخت‌های صنعتی را ایجاد و هم نیروی کار انسانی را مشغول می‌کند. در میان کشورهایی که در این گزارش به آنها اشاره شده بیشترین تفاوت میان تعرفه خودرو کامل و سی‌کی‌دی در روسیه یعنی کشوری است که اغلب شرکت‌های بزرگ خودروسازی در آن سالن‌های مونتاژ دارند و این شاخص نشان‌دهنده حمایت بیشتر از صنعت داخلی است. در این میان اژدهای زرد که بزرگ‌ترین خودروساز جهان به شمار رفته و بخش بزرگی از بازار خودرو را در اختیار دارد، عوارض 25درصدی را برای سی بی‌یو و 10درصدی را برای سی‌کی‌دی تعیین کرده است. کشور چین که درحال تبدیل شدن به قطب اقتصاد جهانی است نیز با نسبت 2.5 حمایت مناسبی از صنعت داخلی خود می‌کند. برزیل دیگر کشور در حال توسعه دارای صنعت خودرو داخلی است که شرکت‌های بزرگ جهانی نیز در آن پایگاه‌های تولید دارند. در این کشور نیز تعرفه واردات خودرو کامل 35 و سی‌بی‌یو 18درصد است که با نسبت 1.94 از خودروسازی داخلی حمایت می‌کند. ترکیه 10درصد تعرفه برای واردات خودرو کامل و 6.2درصد برای واردات سی‌کی‌دی قرار داده که نشان‌دهنده حمایت از صنعت خودروسازی با نسبت 1.61 است. سرانجام در ایران میزان تعرفه واردات خودرو کامل 40 و سی‌کی‌دی 26درصد است که نسبت این دو یعنی 1.53 است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران