شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9664 | |

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه دو تا سه اپراتور برای بندر شهیدرجایی انتخاب می‌شود، گفت: در یک‌سال آینده اپراتورهای بلندمدت این بندر را با برگزاری مناقصه مشخص می‌کنیم.

محمد سعیدنژاد در گفت‌وگو با مهر درخصوص اقدامات ایران در بندر شهیدرجایی برای رقابت با بندرجبل‌علی در امارات، اظهار داشت: بندر شهیدرجایی به عنوان هاب منطقه‌یی محسوب می‌شود و سیاست اصلی ما این است که این بندر بتواند بزرگ‌ترین کشتی‌های دنیا را پهلو بدهد. وی با بیان اینکه به همین جهت در ترمینال شماره 2 آبخور بالایی در نظر گرفته شده است که کشتی‌های بزرگ در آن پهلوگیری می‌کنند، بیان کرد: در این بندر، ترمینال شماره یک و دو کانتینری فعال شده است و ترمینال شماره 3 هم برای احداث مراحل مطالعاتی را می‌گذراند و اسناد و مدارک برای مناقصه درحال انجام است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص برگزاری مناقصه تعیین اپراتور برای ترمینال یک و دو این بندر، گفت: در یک‌سال آینده اپراتورهای بلندمدت این بندر را با برگزاری مناقصه مشخص می‌کنیم.

سعیدنژاد درخصوص اینکه چنداپراتور در این بندر مشغول به فعالیت می‌شوند، افزود: تصمیم‌گیری برای تعداد اپراتورها را موکول به مطالعه یک مشاور کردیم اما پیش‌بینی می‌شود که بین دو تا سه اپراتور در این بندر فعالیت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اپراتورهای فعلی هم می‌توانند در این مناقصه شرکت کنند، اظهار داشت: در صورتی که احراز شرایط شوند و موقعیت بهتری داشته باشند حتما از اپراتورهای فعلی هم استفاده می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران