شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30049 | |

افزایش نمره منفی خودروها در شهریور

تعادل| میانگین کیفیت خودروهای سواری تولیدی در شهریورماه امسال کاهش یافته است. براساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خودرو سوزوکی گراند ویتارا با 15 نمره منفی در رتبه نخست رده‌بندی سواری‌های تولیدی در شهریورماه امسال قرار دارد. پس از آن سراتو با 16.5 نمره منفی در رتبه دوم قرار گرفته است. رتبه سوم نیز با 20.5 نمره منفی مشترکا دراختیار تندر90 تولیدی ایران‌خودرو، تندر90 اتوماتیک، تندر90 تولیدی پارس‌خودرو و پارس تندر است. خودرو پژو206 نیز با 22 نمره منفی در رتبه چهارم و پژو206 صندوق‌دار با 22.1 نمره منفی در رتبه پنجم قرار گرفته است. خودرو رانا با 24 نمره منفی در رتبه ششم، J5 اتوماتیک با 40.7 نمره منفی در رتبه هفتم و دنا با 41.2 نمره منفی در رتبه هشتم قرار گرفته است.

رتبه نهم رده‌بندی کیفی سواری‌های تولیدی در شهریورماه امسال با 43.3 نمره منفی دراختیار J5 و رتبه دهم مشترکا با 44.2 نمره منفی دراختیار پژو پارس تولیدی ایران‌خودرو خراسان و MVM530 است. پژو پارس تولیدی ایران‌خودرو با 44.7 نمره منفی در رتبه یازدهم و پژو پارس تولیدی ایران‌خودرو مازندران با 45 نمره منفی در رتبه دوازدهم قرار دارد. خودرو سمند با 45.7 نمره منفی در رتبه سیزدهم و پژو405 تولیدی ایران‌خودرو خراسان با 46.4 نمره منفی در رتبه چهاردهم قرار گرفته‌اند.

خودرو MVMX33 و پژو پارس ایران‌خودرو فارس با 46.5 نمره منفی در رتبه پانزدهم قرار دارند. خودرو MVM315 با 46.7 نمره منفی در رتبه شانزدهم، پژو405 تولیدی ایران‌خودرو با 46.9 نمره منفی در رتبه هفدهم و لیفان X60 با 47.2 نمره منفی در رتبه هجدهم قرار گرفته‌اند. تیبا با 53.1 نمره منفی در رتبه نوزدهم و تیبا هاچ‌بک با 53.4 نمره منفی در رتبه بیستم قرار دارد. خودروهای سایپا 131 تولیدی سایپا با 74.6 نمره منفی در رتبه بیست‌ویکم، سایپا 131 تولیدی پارس‌خودرو با 75.6 نمره منفی در رتبه بیست‌و‌دوم، سایپا 132 با 78.1 نمره منفی در رتبه بیست‌وسوم و MVM110 با 81.1 نمره منفی در رتبه بیست‌وچهارم قرار گرفته‌اند. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای سواری تولیدی در شهریورماه امسال نسبت به رده‌بندی مرداد ماه، معادل 0.7درصد افزایش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران