شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29421 | |

گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با رقابت‌پذیری سفر و گردشگری منتشر شد

گروه حمل و نقل و خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال 2015 را با تاکید بر جایگاه ایران ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز، با اعلام این مطلب که مجمع جهانی اقتصاد، یک سازمان غیرانتفاعی و مستقل است که در سال 1971 با هدف بهبود وضعیت جهانی از طریق همکاری میان نهادهای دولتی و خصوصی تاسیس شده است، افزود: این مجمع به تهیه گزارش‌های مختلفی در رابطه با موضوعات جهانی می‌پردازد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به گزارش‌های رقابت‌پذیری و گزارش‌های خطرات در حوزه‌های مختلف در جهان اشاره کرد.

یکی از مجموعه گزارش‌های رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، با محوریت گردشگری تحت عنوان «رقابت‌پذیری سفر و گردشگری» شکل گرفته است که از سال 2007، هر دو سال یک بار منتشر می‌شود. گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری با ارائه تصویری روشن از جایگاه کنونی گردشگری هر کشور نسبت به رقبای منطقه‌یی و جهانی، می‌تواند راهنمای دقیقی برای رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت به شمار آید.

بررسی وضعیت رقابتی گردشگری 141 کشور در چهار بعد آمادگی محیطی، شرایط و چارچوب قانونی گردشگری، زیرساخت و منابع فرهنگی و طبیعی از جمله مسائلی است که در گزارش مزبور به آن پرداخته می‌شود. این ابعاد خود در قالب 14 رکن به عنوان شاخص‌های اصلی و 90 گویه به عنوان زیرشاخص مورد بررسی قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که چارچوب فوق‌الذکر ثابت نبوده و ساختار گزارش‌های «رقابت‌پذیری سفر و گردشگری» در هر دوره تکمیل و اصلاح می‌شوند. ساختارهای جدید در گزارش‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری، بر اساس نشست‌های متعدد و با همفکری متخصصان، اعضای سازمان‌های جهانی، سیاست‌گذاران و کاربران آنها به دست می‌آیند. بر اساس شاخص‌های آخرین گزارش منتشر شده در این زمینه، ایران در میان 141 کشور، جایگاه 97‌ام را دارد. در میان ارکان ایران، بهترین عملکرد متعلق به رکن رقابت‌پذیری قیمتی (با رتبه یک) و ضعیف‌ترین عملکرد در ارکان به رکن اولویت‌دهی به سفر و گردشگری (رتبه 130) و سپس رکن محیط کسب و کار و رکن زیرساخت خدمات گردشگری (هر دو بار رتبه 119) تعلق دارد. در میان گویه‌ها، شیوع ایدز (رتبه یک)، مالیات بر بلیت و هزینه‌های فرودگاهی (رتبه 3) و میزان ثبت‌نام در مدارس ابتدایی (رتبه 5) را می‌توان به عنوان برترین نقاط‌قوت دانست. از سوی دیگر گویه‌های تخت‌های بیمارستانی و میزان مشارکت کارکنان زن (هر دو با رتبه 140) اولویت صنعت گردشگری برای دولت (رتبه 135) میزان آموزش کارکنان (رتبه 134) جزو ضعیف‌ترین گویه‌های ایران به شمار می‌روند.

رتبه 12 ایران در منطقه

در میان رقبای خاورمیانه و شمال آفریقا، امارات متحده عربی، قطر و بحرین به ترتیب سه رتبه برتر در میان 16 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دارند. کشور ایران در منطقه، رتبه 12‌ام را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که رتبه نخست منطقه (امارات متحده عربی) در مقیاس جهانی در جایگاه 24‌ام قرار گرفته است. ایران با نمره 6/62 از لحاظ رقابت‌پذیری قیمتی در منطقه نیز برتر است.

پایین‌ترین نمره در میان رکن‌های ایران در منطقه، رکن گشودگی بین‌المللی (2/14) است که رقم آن به میانگین منطقه (2/18) نزدیک و هنوز از بهترین عملکرد جهانی (5/25) فاصله دارد. توجه به مولفه‌های فوق می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های صحیح در حوزه گردشگری موثر باشد، امری که با در اولویت قرار گرفتن گردشگری در سیاست‌های کلی برنامه ششم (بند«51») هم‌اکنون یک ضرورت

به شمار می‌رود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران