شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27067 | |

آزموده را آزمودن خطاست

دولت اکنون برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هزاران مشکل دارد بنابراین برای پرداخت یارانه نقدی به شناورداران نیز دچار مشکل خواهد شد ضمن اینکه شاید دولت بعدی هم از پرداخت این یارانه شانه خالی کند. با توجه به سوابق یارانه نقدی و مشکلات متعدد آن، طرح پرداخت یارانه نقدی به جای سوخت یارانه‎ای به شناورداران توجیه عقلانی ندارد و هیچ گره‎ای را از مشکل شناورداران باز نخواهد کرد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‎های تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مسافر درباره پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به جای سوخت یارانه‎ای به شناورداران اظهار کرد: با توجه به سوابقی که طرح پرداخت یارانه نقدی در همه زمینه‎ها حتی در زمینه سوخت وجود دارد، نمی‎تواند طرح موفق و موثری برای رفع مشکل سوختی شناورداران باشد. احمد هاشمی با اشاره به اینکه طرح پرداخت یارانه نقدی هیچ زمانی موفق نبوده است، گفت: هنوز نمی‎دانیم چرا مسوولان به جای اینکه راهکارهای منطقی و عقلانی برای این کار بیندیشیند دوباره متوسل به تجربه‎های ناموفق گذشته شده‎اند. وی خاطرنشان کرد: در طرح پرداخت یارانه نقدی به ایرانیان قرار بر آن بود تا 30درصد یارانه به بخش تولید و صنعت برسد اما این کار انجام نشد و هنوز صنعتگران ما با مشکلات متعددی رو به رو هستند؛ آن هم به این دلیل است که یارانه نقدی به دست افراد یا نهادهایی که باید برسد، نمی‎رسد بنابراین اگر به شناورداران هم در ازای افزایش قیمت سوخت، یارانه نقدی پرداخت کنند هیچ گره‎ای از مشکل آنها باز نخواهد شد. به گزارش مارین تایمز، مدیرعامل اتحادیه شرکت‎های تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مسافر یادآور شد: اکنون مسوولان و فعالان دولتی به‏ خوبی می‎توانند مصرف سوخت را براساس پایش مدیریت کنند زیرا با توجه به سیستم نظارت فعلی، خود دولت توان کنترل این کار را دارد بنابراین در چنین شرایطی بحث پرداخت یارانه نقدی غیرمنطقی و غیرعقلانی خواهد بود به بیان دیگر پرداخت یارانه نقدی به شناورداران تکرار اشتباهات گذشته است. وی با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست، گفت: ما معتقدیم که اگر نرخ سوخت را کاهش دهند و پس از آن شناورها را تا پنج سال توسط کمیته وجوه اداره شده نوسازی کنند، بعد از آن می‎توانند به راحتی نرخ سوخت را به صورت پلکانی افزایش دهند و هم‎سطح نرخ فوب خیج فارس کنند. هاشمی درباره مشکلات پرداخت یارانه نقدی تصریح کرد: دولت اکنون هم برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هزاران مشکل مختلف دارد بنابراین برای پرداخت یارانه نقدی به شناورداران نیز دچار مشکل خواهد شد ضمن اینکه شاید دولت بعدی هم از پرداخت این یارانه شانه خالی کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران