شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 21662 | |

سیدمحمد راشدی با تاکید بر اینکه بازسازی خطوط راه‌آهن را در مسیرهای جنوب، شمال و برخی دیگر از خطوط ریلی شروع کرده‌ایم، گفت: در مسیر جنوب بازسازی اساسی انجام شده و خطوط ریلی در حال تعویض هستند و ریل‌گذاری جدیدی انجام شده تا سرعت سیر افزایش یابد.

وی ادامه داد: درمسیر خراسان هم علاوه بر بازسازی تعویض سوزن‌ها و تراورس‌ها و خطوط ریلی مطرح است همچنین در مسیر تهران - قم - تهران مشهد، تراک‌بندی‌ها در حال انجام است تا ظرفیت قطارها افزایش یابد. وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های شرکت راه‌آهن و همچنین وزارت راه‌وشهرسازی دو خطه کردن خطوط ریلی است، افزود: مسیر بافق بندرعباس در حال دو خطه شدن است که بعد از آن دوخطه کردن مسیر اردکان به سمت یزد جزو برنامه‌های راه‌آهن است. راشدی با اشاره به کمترین و بیشترین سرعت قطارهای مسافری در کشورمان گفت: بیشترین سرعت سیر مربوط می‌شود به ترنست‌های خط آهن تهران - مشهد که 160کیلومتر در ساعت سرعت دارند همچنین ترنست‌های مسیر قم - یزد هم بین 140 تا 160کیلومتر در ساعت سرعت دارند. به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: سرعت سیر در مسیر جنوب به دلیل بازسازی نشدن خطوط ریلی چیزی حدود 55 تا 60کیلومتر بر ساعت است که اگر مسیر درود اندیمشک بازسازی شود تا 80کیلومتر در ساعت افزایش سرعت خواهیم داشت. معاون امور مسافری شرکت راه‌آهن افزود: دوخطه کردن مسیر ریلی تهران - زنجان در برنامه‌های شرکت راه‌آهن است که در صورت اجرای این پروژه مدت زمان سیر در این مسیر تا یک‌ساعت کاهش پیدا می‌کند. راشدی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های ریلی در صورت تامین خط آهن به پیشرفت فیزیکی خوبی می‌رسند، گفت: خوشبختانه در سال گذشته و در ابتدای سال جاری به اندازه کافی ریل و خط آهن خریداری کرده‌ایم که اگر به مشکل کمبود اعتبارات و کمبود ریل برنخوریم پروژه‌های ریلی به درصد پیشرفت فیزیکی مناسبی می‌رسند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران