شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16838 | |

ایران در سال 2014 میلادی با تولید افزون بر یک‌میلیون دستگاه خودرو، در ردیف هجدمین خودروساز بزرگ جهان قرار گرفت. براساس داده‌های سازمان بین‌المللی تولید‌کنندگان خودرو (OICA)، ایران به عنوان بزرگ‌ترین رقیب ترکیه در خاورمیانه، در سال گذشته با رشد تولیدی به میزان 46.7درصد در ردیف هجدهم بزرگ‌ترین خودروسازان جهان قرار گرفت. ایران در سال گذشته در مجموع یک‌میلیون‌و90هزارو846 دستگاه خودرو تولید کرد که 925هزارو975 دستگاه آن را خودرو سواری تشکیل می‌داد. در سال گذشته ایران از نظر رشد تولید خودرو نیز به استثنای فنلاند که فقط 45هزار دستگاه تولید داشت، صدرنشین تولید‌کنندگان خودرو در جهان شده است. داده‌های سازمان بین‌المللی تولید‌کنندگان خودرو حاکی است که در سال گذشته تولید خودرو در جهان با 2.6درصد افزایش به 89میلیون‌و747هزارو430 دستگاه رسید. برابر 67میلیون‌و525هزارو346 دستگاه از این خودروها را اتومبیل، 18میلیون‌و109هزارو255 دستگاه را وسایل نقلیه سبک، 3میلیون‌و797هزارو694 دستگاه را کامیون، 315هزارو135 دستگاه را اتوبوس تشکیل می‌دهد. در سال گذشته چین همانند سال‌های گذشته عنوان بزرگ‌ترین خودروساز در جهان را حفظ کرد. در واقع چین از سال 2009 میلادی صدرنشین شده و چنین دیده می‌شود که به‌راحتی از این مقام نمی‌خواهد کنار رود. در سال گذشته تولید خودرو در چین با 7.3درصد رشد به 23میلیون‌و723هزار دستگاه رسید. رقیب نزدیک این کشور، امریکا است که در سال گذشته بیش از 12میلیون دستگاه تولید خودرو داشت. به عبارت روشن‌تر، در سال گذشته از هر چهار دستگاه خودرو، یک دستگاه در چین تولید شد. بعد از امریکا ژاپن با 9.7میلیون دستگاه، آلمان با 5.9میلیون دستگاه و کره جنوبی با 4.5میلیون دستگاه به ترتیب در ردیف‌های بعدی جای گرفتند. به گزارش ایرنا، ترکیه به عنوان تنها رقیب ایران در خاورمیانه در سال گذشته با رشدی در حدود 4درصد به یک‌میلیون‌و170هزار دستگاه رسید تا این کشور در ردیف هفدهم خودروساز دنیا قرار گیرد. تولید خودرو در ترکیه در سال گذشته نسبت به سال 2013 میلادی نزدیک به 45هزار دستگاه افزایش داشت. در سال گذشته برابر 733هزارو439 دستگاه از خودروهای تولید شده در ترکیه را، خودرو سواری، 395هزارو331 دستگاه را وسایل نقلیه سبک، 29هزارو909 دستگاه را کامیون و 11هزارو766 دستگاه را اتوبوس تشکیل می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران