شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 62848 | |

گروه جهان |

به ‌دنبال رسوایی سیاسی اخیر در کره جنوبی و برکناری رییس‌جمهور این کشور، قانونگذاران کره جنوبی به دنبال بازنویسی قانون اساسی جهت جلوگیری از تکرار رسوایی سیاسی در این کشور هستند. به گزارش آسوشیتدپرس، سیاستمداران کره‌ جنوبی می‌خواهند مطمئن شوند که کشورشان دیگر شاهد رییس‌جمهوری چون پارک گئون هی نخواهد بود؛ رییس‌جمهوری که به خاطر رسوایی گسترده فساد برای نخستین ‌بار در تاریخ این کشور برکنار شد. اما این سیاستمداران برای انجام بازنویسی قانون اساسی ۳۰ساله کره‌ جنوبی به ‌شدت با یکدیگر اختلاف دارند؛ قانون اساسی که سمبل ارزشمندی از گذار خونین از دیکتاتوری به دموکراسی محسوب می‌شود. چندین حزب ازجمله محافظه‌کاران در تلاشند تا به نوعی از پارک گئون هی، رییس‌جمهور برکنار شده کره‌ جنوبی فاصله بگیرند. آنها می‌گویند، مردم کره‌ جنوبی باید اوایل مه سال جاری میلادی به یک قانون اساسی جدید و یک رییس‌جمهور جدید رای دهند.

آنها همچنین می‌گویند، برکناری غیرمنتظره پارک گئون هی که ممکن است با اتهامات کیفری به خاطر اخاذی و رشوه مواجه شود، نشان می‌دهد این قانون اساسی قدرت و اختیارات بسیاری را به رییس‌جمهور می‌دهد که به راحتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و اغلب نظارتی بر آن وجود ندارد. پیشنهاد آنها برای یک قانون اساسی جدید بر مبنای تشریک قدرت است؛ بدین‌گونه که اختیارات رییس‌جمهور به رسیدگی به امنیت ملی و امور خارجه محدود شود و رسیدگی به امور داخلی را به نخست‌وزیری که از سوی پارلمان برگزیده می‌شود، واگذار کند. با این حال حزب لیبرال کره‌ جنوبی به رهبری«مون جائه این» مخالف تغییر سریع قانون اساسی است و احزاب رقیب را به توطئه‌چینی برای میانبر زدن در راستای رسیدن به قدرت متهم می‌کند. براساس نظرسنجی‌ها، مون جائه این به عنوان گزینه ترجیحی برای ریاست‌جمهوری آتی کره‌ جنوبی محسوب می‌شود.

پس از آنکه دادگاه قانون اساسی کره‌ جنوبی پارک گئون هی را از قدرت برکنار کرد و باعث برگزاری یک انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام شد، آینده قانون اساسی درحال حاضر به عنوان یکی از موضوعات سیاسی مهم در این کشور محسوب می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران