شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه جهان دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گزارش داده که شمار کشته‌شدگان نیروهای مسلح افغانستان در سال‌جاری به 5هزار و 523نفر رسیده است. به گزارش بی‌بی‌سی، دفتر جان ساپکو در سومین گزارش سه ماهه خود به کنگره امریکا نوشته که از آغاز سال‌جاری میلادی تا ۱۹ آگوست ۵۵۲۳‌نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و 9هزار و 665نفر دیگر زخمی شده‌اند. براساس گزارش سیگار، این آمار در سال گذشته میلادی شامل 5هزار کشته و ۱۵هزار زخمی بوده است. آمار کشته‌شدگان نیروهای امنیتی افغانستان در 10ماهه نخست امسال در مقایسه با کل کشته‌شدگان سال۲۰۱۵ بیانگر آن است که دو ماه مانده به پایان سال، این نیروها در این مدت ۹درصد بیشتر کشته داده‌اند. یک هفته پیش ژنرال جان نیکلسون فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان هشدار داد که ناکامی و ضعف در رهبری اصلی نیروهای مسلح افغانستان به افزایش تلفات این نیروها کمک کرده است. مطابق گزارش سیگار، شمار کل نیروهای ارتش و پلیس افغانستان به 317هزار و 709نفر می‌رسد، درحالی که هدف دولت افغانستان این بوده که امسال شمار کل این نیروها به ۳۶۰‌هزار نفر برسد. گزارش دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان حاکی است که امریکا تا سپتامبر امسال 59.8‌میلیارد دلار برای تجهیز، تقویت و آموزش نیروهای مسلح افغانستان (40.2‌میلیارد به ارتش و 19.6‌میلیارد به پلیس) کمک کرده است. دفتر جان ساپکو در گزارش خود افزوده که دولت افغانستان اندکی بیش از ۶۱‌درصد خاک این کشور را که 68.5‌درصد جمعیت کشور (۲۲‌میلیون نفر از 32.1‌میلیون نفر) در آن زندگی می‌کنند، تحت‌کنترل خود دارد. این در‌حالی است که براساس این گزارش، 28.4‌درصد خاک کشور که 7.3‌درصد جمعیت (22.7درصد) کشور در آن زندگی می‌کنند، محل منازعه است و بیش از ۱۰‌درصد بقیه خاک کشور که محل سکونت 2میلیون و 8هزار نفر است، تحت‌کنترل شورشیان است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران