شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5038 | |

اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» اعلام کرد، حدود ۲۰۰میلیون دلار از کمک‌های امریکا به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) در افغانستان ناپدید شده است.

به گزارش رویترز، صندوق امانتی نظم و استحکام قانون در سال ۲۰۰۲ در افغانستان ایجاد شد و مسوولیت نظارت براین صندوق را برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) برعهده داشت. حقوق ماموران پلیس، ایجاد مرکز پلیس ۱۱۹، آموزش ماموران و افسران پلیس و تقویت بخش تساوی جنسیتی در پلیس از این صندوق پرداخت می‌شد.

در نامه‌یی که سیگار به برنامه توسعه‌یی سازمان ملل نوشته، آمده است تحت نظارت برنامه توسعه‌یی سازمان ملل، امریکا و سایر کمک‌کنندگان بین‌المللی از سال ۲۰۰۲ تاکنون 17/3میلیارد دلار را به این صندوق کمک کرده‌اند. سیگار مدعی است که یافته‌هایش نشان می‌دهد که برنامه توسعه‌یی سازمان ملل نظارت لازم و همه‌جانبه را براین صندوق نداشته است و هنگامی که درباره کسری ۲۰۰ میلیون دلاری از صندوق امانتی نظم و استحکام قانون از برنامه توسعه‌یی سازمان ملل سوال و پرسیده شد چگونه حقوق سربازان پلیس به آنان انتقال داده شده است و آیا این پول به سربازان خیالی به صورت غیرواقعی پرداخت نشده؟ جواب‌های برنامه سازمان ملل سوالات بیشتری را ایجاد کرد بی‌آنکه به رفع این شبهه‌ها کمکی کرده باشد. اسناد و نامه‌هایی که برنامه توسعه سازمان ملل به سیگار داده نیز تایید کرده که امکان تقلب در نحوه پرداخت مالیات توسط وزارت داخله (کشور) که از حقوق کارمندان پلیس گرفته شده وجود دارد و این نشان می‌دهد که برنامه توسعه‌یی سازمان ملل نظارت لازم را بر نحوه مصرف کمک شده به این صندوق نداشته است. این نهاد افزوده که درپایان سال ۲۰۱۳ اسناد این صندوق نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۵میلیون دلار به صورت غیرقابل‌قبول به مصرف رسیده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران