شماره امروز: ۵۴۷

| | |


منوچهر فخرزاد|

انتخابات پارلمانى پرتغال و پیروزى احزاب راست‌گراى میانه و سوسیالیست براى تعیین ریاست دولت به پایان رسید. دولت امیدوار است با ائتلاف دو حزب یادشده، شاید بتواند با تعیین رییس جدید دولت در بهبود وضعیت اقتصادى و رفع بیکارى در پرتغال پایان دهد. نرخ بالاى بیکارى در بین جوانان یکى از چالش هاى بزرگ پیش‌روى اروپاست، براى رفع این مشکل حرف‌هاى زیادى زده شده و بودجه‌هاى کلانى هم به آن اختصاص داده مى شود. در پرتغال ٣٤/٥درصد جوانان بیکارند، پرتغال و اسپانیا دوکشور اروپایى هستند که با بالاترین نرخ بیکارى دست‌وپنجه نرم مى کنند. دستیابى به سیاست‌هایى براى حل این معضل تلاش زیادى مى‌طلبد. باید انتظار کشید و دید دولت جدید با چالش‌هاى اقتصادى و بیکارى جوانان چه کار خواهد کرد؟ تعداد جوانانى که از زمان آغاز بحران اقتصادى کشور را به قصد یافتن شغل درخارج ترک کرده‌اند، معادل جمعیت دومین شهر بزرگ پرتغال است. بسیارى از این افراد، جوانان تحصیلکرده هستند. این پدیده البته تنها منحصر به پرتغال نیست. ٤١درصد اروپایى‌هایى که مهاجرت مى کنند، مدرک دانشگاهى دارند. قدمت پدیده فرار مغز‌ها در پرتغال به قبل از بحران اقتصادى بازمى‌گردد. در واقع بین تحصیلات و بازار کار شکاف عمیقى وجود دارد. لذا براى برطرف کردن این شکاف به هماهنگ شدن با شرایط اقتصاد جهانى نیاز هست. به این منظور باید بیشتر به سمت آموزش‌هاى کاربردى رفت. دولت پرتغال امیدوار است با اجراى برنامه‌هایى براى مهاجران شرایطى را فراهم کند که با تشویق آنها به خلق کسب‌ کار جدید، به وطنشان بازگردند. به این ترتیب مى‌توان از مهارت‌ها و تجربه‌هایى که این افراد در بیرون از کشور آموخته‌اند، استفاده کرد. اتحادیه اروپا در سال٢٠١٣ برنامه‌یى را ارائه کرد که قبلا درکشورهاى شمال اروپا اجرا شده بود.

هدف این برنامه که تضمین کار براى جوانان نام دارد، این است که از طریق خدمات کاریابى بخش عمومى و دولتى به جوانانى که چهارماه پس از فارغ‌التحصیلى‌شان هنوز بیکارند یا بیکار شده‌اند، شغل پیشنهاد کند یا براى آنها امکان برخوردارى از آموزش حرفه‌یى یا کارورزى نزد استاد کار‌ها را فراهم کند. به این منظور بازار کار داخلى هر کشور نیز باید اصلاح شود. خدمات کاریابى عمومى و سیستم آموزشى باید بتوانند به جوانان توانایى‌هاى لازم را براى کارکردن درمحیط‌هاى شغلى سخت و پر از رقابت بدهد. برنامه ابتکار کارآفرینى به کشورهایى اختصاص دارد که نرخ بیکارى جوانان در آنها بیش از ٢٥درصد است. بودجه این برنامه 6میلیارد یوروست که نیمى از آن توسط اتحادیه اروپا و نیم دیگر آن توسط صندوق اجتماعى اروپا تامین مى‌شود. طبق این برنامه خود کشور‌ها هم باید بودجه‌یى را درنظر بگیرند تا اطمینان حاصل شود که منابع مالى کافى براى ضمانت‌هاى کارى در تک‌تک کشورها و در سراسر اروپا وجود داشته باشد. آیا باید امیدوار بود که این برنامه نتیجه‌بخش خواهد بود. پروژه تضمین شغل براى جوانان در بالیمان، منطقه‌یى در شمال دوبلین قرار دارد در ژانویه سال گذشته اجازه شرکت در مرحله آزمایشى برنامه تضمین کار براى جوانان را کسب کرد.

گفتنى است که پروژه بلیمان یکى از ١٨ پروژه مشابه در سراسر اتحادیه اروپاست. در نتیجه ٨٠درصد از جوانانى که در این پروژه شرکت کرده‌اند، پیشنهاد شغلى دریافت کرده‌اند و ٩٨درصد آنها در عرض ٤ماه این پیشنهاد‌ها را گرفته‌اند. حال باید دید دولت جدید که به زودى مشغول به‌ کار خواهد شد آیا قادر خواهد بود برمشکلات اقتصادى و بیکارى جوانان بایان دهد یا خیر؟

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران