شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2139 | |

درنقشه جغرافیای استراتژیک جهان، کشتیرانی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در ارتباطات بین‌المللی به‌شمار می‌رود و در این میان گذرگاه‌ها و کانال‌های آبی مانند کانال سوئز جایگاه ویژه‌یی دارند تا آنجا که برخی کشورها نفوذ بین‌المللی و تاریخی خود را از طریق کنترل این گذرگاه‌ها اعمال می‌کنند.

در قرن بیست ویکم با گشایش گذرگاه جدید قطب شمال در نتیجه ذوب شدن یخ‌های قطبی از یک طرف و برنامه‌ریزی کشور نیکاراگوئه برای احداث گذرگاه آبی به عنوان جایگزین کانال پاناما از طرف دیگر، جهان در آستانه تغییراتی شگرف در عرصه کشتیرانی و دریانوردی قرار گرفته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران