شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20903 | |

گروه جهان

افزایش دوبرابری واردات نسبت به صادرات در آلمان در 3ماهه چهارم سال گذشته، نمود خود را در کاهش رشد اقتصادی در 3ماهه نخست امسال نشان دهد. به گزارش یورونیوز، رشد اقتصادی آلمان در 3ماهه نخست امسال به 3/0درصد رسید که نسبت به3ماهه پیشین، 4/0درصد کاهش نشان می‌دهد. کلاوس وهلراب اقتصاددان آلمانی درباره علت کاهش رشد اقتصادی آلمان در3ماهه نخست امسال می‌گوید افزایش ارزش یورو دربرابر دلار باعث شد هزینه صادرات آلمان افزایش یابد و در نتیجه میزان صادرات این کشور کاهش یابد. نتیجه آنکه، آلمان از نظر رشد اقتصادی، نسبت به همسایگانش اکنون در منطقه یورو در آخر قرار می‌گیرد. چون در همین مدت اسپانیا 9/0درصد و فرانسه 6/0درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد. اما آلمان که نیرو محرکه رشد اقتصادی این حوزه پولی است رشد اقتصادی‌اش از 3 دهم درصد فراتر نرفت. در کل منطقه یورو نیز رشد اقتصادی به 4/0درصد در3 ماهه نخست امسال رسید. اگرچه افزایش سفارش‌های خارجی در افزایش صادرات آلمان در 3 ماهه چهارم سال 2014 نقش مهمی ایفا کرد، اما در همین مدت زمان میزان واردات کشور نیز دو برابر شد. امری که باعث منفی شدن تراز بازرگانی آلمان شد و این امر نمود خود را با کاهش رشد اقتصادی در3 ماهه نخست سال 2015 نشان داد. رشد اقتصادی در آلمان در این فصل مالی از سال درحالی کاهش می‌یابد که سرمایه‌گذاری‌ها در همین مدت زمان از سال افزایش یافته بود و میزان مصرف خانوارها نیز که یکی از نیرو محرکه رشد اقتصادی است در این مدت زمان افزایش قابل توجهی یافته بود. آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و جایگاه چهارم تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران