شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16094 | |

گروه جهان

براساس نتایج یک نظرسنجی اکثریت مردم ترکیه با فشارهای رییس‌جمهور این کشور بر بانک مرکزی ترکیه درباره سیاست‌های پولی و نرخ بهره بانکی موافق نیستند. به گزارش روزنامه طرف چاپ ترکیه، اکثریت مردم ترکیه بر این باورند که بانک مرکزی ترکیه باید سیاست‌های پولی را باتوجه به واقعیت‌های اقتصادی این کشور مشخص و اجرا کند. براساس نتایج نظرسنجی موسسه متروپل، فقط 17درصد از مردم ترکیه بر این باورند که بانک مرکزی این کشور باید در چارچوب تصمیمات رییس‌جمهور ترکیه عمل کند. 68درصد از مردم ترکیه بر این باورند که بانک مرکزی این کشور باید بدون اینکه تحت فشارهای سیاسی قرار گیرد، به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند. براساس نتایج این نظرسنجی 54درصد از مردم ترکیه بر این باورند که اقتصاد ترکیه به‌خوبی اداره نمی‌شود اما 38درصد از مردم این کشور اداره امور اقتصادی این کشور را خوب ارزیابی می‌کنند. 42درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند، بر این باورند که اوضاع اقتصادی ترکیه بدتر خواهد شد. 37درصد از آنان درباره بهبود اوضاع اقتصادی این کشور در یک‌سال آینده ابراز امیدواری کردند اما 14درصد گفتند، بر این باورند که اوضاع اقتصادی ترکیه تغییری نخواهد کرد. 45درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند: اردوغان با اعمال فشار بر بانک مرکزی به اقتصاد ترکیه لطمه می‌زند اما 34درصد این دیدگاه را رد کردند. هفته گذشته اردوغان اعلام کرد که این بانک باید نرخ بهره را کاهش دهد. در اثر فشارهای سیاسی اردوغان بانک مرکزی اعلام کرد که برای حمایت از رشد اقتصادی، برای دومین ‌ماه متوالی نرخ بهره را کاهش داده است. از این‌رو کمیسیون سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه از کاهش نرخ بهره به‌ مدت یک هفته به 7.5درصد خبر داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران