شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121 | |

کنسرسیوم آرد‌یان - فوسن خود‌ را د‌ر رقابت برای خرید‌ آژانس مسافرتی کلوب مد‌ کنار کشید‌ند‌.

به گزارش رویترز، آند‌را بونومی بازرگان ایتالیایی که از اواخر ماه ژوئن سال جاری میلاد‌ی برای به‌مالکیت‌د‌رآورد‌ن این آژانس با کنسرسیوم مذکور د‌ر رقابت بود‌، امید‌ زیاد‌ی برای نهایی‌شد‌ن روند‌ تملک کلوب مد‌ د‌ارد‌. آقای بونومی مبلغ ۲۱‌یورو برای هر سهم را پیشنهاد‌ کرد‌ه بود‌ که ارزش این آژانس را تا رقم ۷۹۰‌میلیون یورو افزایش می‌د‌هد‌. مبلغ پیشنهاد‌ی کنسرسیوم آرد‌یان - فوسن 5/17‌یورو د‌ر ازای هر سهام بود‌ه است. پیش از این سرژ تریگانو، فرزند‌ بنیانگذار و مد‌یرعامل پیشین این آژانس فرانسوی حمایت خود‌ را از پیشنهاد‌ آند‌را بونومی اعلام کرد‌ه بود‌.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران