شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سازمان کشاورزی و خواروبار‌سازان ملل (فائو) در گزارش سالانه وضعیت غذا و کشاورزی بر اهمیت سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی در سیر کردن جمعیت روبه افزایش جهان تاکید کرد. به گزارش ایرنا، براساس برآورد فائو، تولیدات کشاورزی باید در سال 2050 در حدود 60 درصد افزایش یابد تا غذای جمعیت جهان تامین گردد.

در حالی که امنیت غذایی جهان، وابسته به توسعه و رشد مناطق روستایی است، بنابه اعلام فائو، تقریبا 80 درصد فقرای جهان در این مناطق زندگی می‌کنند. فائو در گزارش سالانه وضعیت غذا و کشاورزی اعلام کرد، حمایت‌های اجتماعی به تنهایی برای زدودن فقر و گرسنگی از مناطق روستایی کافی نیست و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی برای افزایش بهره‌وری کشاورزی و توسعه و رشد مناطق روستایی ضروری است.

خوزه گرازیانو داسیلوا مدیرکل فائو در این زمینه گفت: رشد و توسعه مناطق روستایی وظیفه دشواری است اما از طریق سرمایه‌گذاری در برنامه‌های حمایت اجتماعی و نیز برنامه‌هایی که هدف آنها حمایت از فقرا با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است، به‌خوبی قابل تامین است. برای شکستن چرخه فقر در مناطق روستایی باید در زمینه تحقیق و توسعه کشاورزی، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه آموزش‌و‌پرورش و مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی سرمایه‌گذاری شود.

به گفته مدیرکل فائو، در مناطقی که درگیر گرسنگی و فقر شدید هستند (جنوب آسیا و مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا) سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزایش پیدا نکرده است. هنوز هم در سراسر جهان، روستاییان خود مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستند. ما باید به خانواده‌های کوچک مزرعه‌دار در بیش از 500 میلیون مزرعه در سراسر جهان کمک کنیم تا برای آینده خود سرمایه‌گذاری کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران