شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تسنیم

براساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون در شهریور ماه سال 1394 تعداد 326 تعاونی و 2 اتحادیه برای انجام فعالیت‌های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده‌اند. تعداد اعضای تعاونی‌ها 4هزار و 846 نفر و تعداد فرصت شغلی 5 هزار و 389 نفر و سرمایه اولیه حدود 40میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضا و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب 15و 17نفر است. بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی‌ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده مربوط به استان‌های خراسان رضوی و فارس با تعداد 55 و 30 تعاونی است. در استان قم در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است. بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده به ترتیب در فعالیت‌های «کشاورزی» و «صنعت» با 95 و 87 واحد است. تعاونی‌های «ساختمان» با 1176 «کشاورزی» با 940 و «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» با 767 نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های «مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار»، «صنعت» و «کشاورزی» با 1331، 1305 و 1149 نفر است. همچنین مطابق اظهارات معاون وزیر تعاون و کار 100هزار تعاونی فعال در سه گرایش تعاونی‌های تولیدی با 50درصد، تعاونی‌های خدماتی با 28درصد و تعاونی‌های توزیعی با 22درصد ظرفیت بخش تعاون در بیش از 110گرایش شغلی مشغول فعالیت‌اند همچنین 640 اتحادیه استانی و 31 اتاق تعاون استانی سازمان کار نهاد مردمی بخش تعاون در سطح کشور هستند. با وجود تخصیص تسهیلات و منابع مختلف در تعاون اما هنوز سهم تعاون در اقتصاد ناچیز است. بهره‌وری پایین بخش تعاون موجب شده که با وجود تعداد زیاد تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی در کشور و حتی تخصیص تسهیلات و منابع مختلف به این بخش‌ها، تعاون تاثیر چندانی در فعالیت‌های مولد اقتصادی ندارد. با وجود برنامه‌های متعدد در توسعه بخش تعاون علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز نارضایتی از سهم ناچیز تعاون در اقتصاد معتقد است: ما به تدریج از الگوی تعاون در اقتصاد کشور فاصله گرفته‌ایم و به علت نبود نهاد‌سازی‌های لازم شاهد کمرنگ شدن این الگو بوده‌ایم. اخیراً نیز مسوولان دولتی از کاهش سهم تعاون از 5 به 3درصد خبر می‌دهند. با توجه به شرایط فعلی و هزینه‌ها و برنامه‌های متعدد در این زمینه و افزایش کمی در حوزه تعاون، چرا سهم تعاون در اقتصاد باز هم کوچک‌تر شده است؟

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران