شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدرضا رضایی‌نژاد

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر

راه‌حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کنونی را حرکت از سوی اقتصاد تورمی به سوی اقتصاد بهره‌وری و در این دوران گذار دولت با توجه به شرایط موجود قادر به تامین مالی تعاونی‌ها نیست. بخش تعاون می‌تواند به عنوان یک رابط بین دولت و نقدینگی‌های خرد مردم قرار گرفته و از این طریق این مشکل نقدینگی و تامین منابع را حل کند. به جای اینکه سرمایه‌های خرد مردم از بانک‌ها به سوی بازار ارز و سکه سرازیر شود، باید به نحوی مدیریت شود که این منابع حداقل برای مدت دو سال جابه‌جا نشده و در صنعت و تولید قرار گیرند.

شرکت پیشگامان در زمینه جذب و تجمیع سرمایه‌های خرد تجربه موفقی دارد. ما از طریق پول خرد مردم توانستیم حدود هزار میلیارد نقدینگی جذب کنیم تا پروژه‌های خود در حوزه‌های مختلف را پیش برده و علاوه‌بر این، این مساله با تولید ارزش افزوده نیز برای ما همراه بوده است. این مدل می‌تواند به ایجاد و استقرار اقتصاد مقاومتی نیز کمک کند. از این طریق می‌توانیم آحاد مردم را مشارکت دهیم که در آن اصل پول را دولت و ارزش‌افزوده را مدیران تعاونی‌ها تضمین می‌کنند. از این طریق می‌توانیم این حجم نقدینگی‌ گسترده‌یی که در جامعه وجود دارد و خود یک تهدید بالقوه است را به یک فرصت تبدیل کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران