شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26285 | |

مرکز آمار ایران در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است نتایج بررسی قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در بهار ۱۳۹۴ را اعلام کرد.


غلات

گندم و جو: در فصل بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 11530.6ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۳، افزایشی برابر 12.56درصد داشته است. قیمت فروش یک کیلوگرم جو در بهار امسال در کل کشور به 8940.5ریال بوده است. قیمت فروش این محصول ۲درصد نسبت به فصل مشابه سال ۹۳ افزایش داشته است.


حبوبات

نخود و عدس : قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل بهار 1394 در کل کشور 19881.5ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال ۹۳ از افزایشی 131.5درصدی خبر می‌دهد. در فصل بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 29302.1ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۳ با افزایشی معادل 3.5درصد روبه‌رو بوده است.


محصولات جالیزی

هندوانه: قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در بهار ۹۴ در کل کشور 6648.9ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه ۹۳، افزایشی برابر با ۸۷درصد داشته است.

خربزه - خیار: در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 7003.4ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۳ با افزایشی معادل ۵۴درصد روبه‌رو بوده است. در بهار سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم ۹۴۹۳ریال رسید. قیمت فروش خیار نسبت به بهار ۹۳ با افزایشی معادل 61.7درصد روبه‌رو بوده است.


سبزی‌ها

سیب‌زمینی - گوجه فرنگی: قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در بهار سال جاری در کل کشور ۴۵۷۵.۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در بهار ۹۴ نسبت به سال ۹۳ معادل ۲۸درصد کاهشی داشته است. در بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور6817.5ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۳ معادل 17.9درصد افزایش داشته است.

بادمجان - پیاز: قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور در بهار امسال 7013.9ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۳ معادل 110.3درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 8301.9 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۹۳ معادل 16.5درصد کاهش داشته است.


میوه‌ها

زردآلو- هلو: در بهار۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور 48527.9ریال بوده است. قیمت فروش زردآلو نسبت به بهار۹۳ با افزایشی معادل با 11.9درصد روبه‌رو بوده است. در بهار۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور 24892.7ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار۹۳ معادل 59.8درصد افزایش داشته است.

سیب درختی- آلبالو: قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در فصل بهار۱۳۹۴ در کل کشور 25055.5ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار۱۳۹۴ نسبت به بهار۹۳ معادل 30.2درصد افزایش داشته است. در فصل بهار۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم آلبالو در کل کشور 41207.3ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار۱۳۹۴ نسبت به بهار۹۳ برابر با 8.94درصد افزایش داشته است.

گیلاس: در بهار۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گیلاس در کل کشور 45324.8ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار۱۳۹۴ نسبت بهار۹۳ معادل 4.8درصد روبه‌رو بوده است.


محصولات علوفه‌ای

یونجه- کاه: در فصل بهار۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 7799.5ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار۹۳ معادل 26.9درصد افزایش داشته است. قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در بهار امسال در کل کشور 2060.8ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار۱۳۹۴ نسبت به بهار۹۳ معادل 6.6درصد افزایش داشته است.


دام و فرآورده‌های دامی

گوسفند و بره زنده‌پرواری: در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به‌صورت زنده در کل کشور 107001.9ریال بوده است. قیمت فروش آن نسبت به بهار۹۳، 1.6درصد افزایش داشته است.

گاو کمتر از دو سال پرواری- پشم گوسفند (شسته نشده): در بهار۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به‌صورت زنده در کل کشور 112118.6ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار۱۳۹۴ نسبت به بهار۹۳، 5.6درصد افزایش داشته است. در بهار۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور 14086.7ریال بوده است. قیمت فروش آن در فصل بهار۱۳۹۴ نسبت به بهار۹۳ با کاهشی معادل با ۹درصد روبه‌رو بوده است.

شیر گوسفند (چرخ نکرده)- شیر گاو (چرخ نکرده): قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند در بهار سال‌جاری به‌صورت چرخ نکرده در کل کشور 30028.3ریال بوده که نسبت به بهار۹۳ با افزایش برابر با 15.1درصد روبه‌رو بوده است. در بهار۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 12114.8ریال بوده که نسبت به بهار۹۳ با افزایشی برابر با 12.8درصد روبه‌رو بوده است.


خدمات کشاورزی

شخم زمین زراعی آبی با تراکتور- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور: در بهار۱۳۹۴ هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1297377.1ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار۹۳ معادل 28.3درصد افزایش داشته است. هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور طی بهار۹۴ در کل کشور 1038610.3ریال بوده و متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار۹۳ معادل 122.7درصد افزایش داشته است.

دیسک زمین آبی با تراکتور- دیسک زمین دیم با تراکتور: در بهار۱۳۹۴ هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 648785.3ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار۹۳ معادل 4.3درصد کاهش داشته است. هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در بهار امسال در کل کشور 571741.8ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار۹۳ معادل 31.9درصد افزایش داشته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران