شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25512 | |

فارس

بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به بانک‌های دولتی و غیردولتی (به استثنای بانک‌های صنعت و معدن و مسکن) شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسکریه و نور بخشنامه اجرای تبصره 11قانون بودجه امسال و ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: احتراما همان‌گونه که استحضار دارند؛ طبق بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394کل کشور مقرر گردیده است بطور متوسط حداقل 25درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانک‌ها از سهمیه تعیین ‌شده، بانک مرکزی متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام کند. همچنین براساس ماده (47) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف شده‌اند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه به آن بخش اختصاص دهند. با توجه به موخر بودن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مقتضی است بانک‌های غیرتخصصی در چارچوب قانون اخیرالذکر و بانک‌های تخصصی و موسسات اعتباری نیز با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام کنند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران