شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمود وزیر در این جلسه، در راستای هرچه بهتر واگذاری امور به اتاق‌های تعاون استان‌ها و امکان بهره‌برداری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه‌یی و توزیع اصولی امکانات، از اعلام آمادگی ادارات کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان‌ها مبنی بر واگذاری تصدی‌های غیرحاکمیتی مرتبط با بخش تعاونی به اتاق‌های تعاون به عنوان بازوهای توانمند در حوزه اجرایی استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش اقتصادی دولت به‌دلیل حجم زیاد فعالیت‌های اجرایی توانمندی لازم برای اداره امور را به تنهایی ندارد، در راستای اجرای سیاست‌های توسعه بخش تعاونی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی و به‌ویژه قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور اغلب ادارات کل تعاون آمادگی دارند تا بسیاری از امور تصدی‌های قابل واگذاری مرتبط به حوزه تعاون را به اتاق تعاون استان‌ها واگذار کنند تا با همدلی و تشریک مساعی هر دو بخش دولتی و تعاونی خدمت‌رسانی مطلوب‌تری به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ارایه دهند. در ادامه محمود وزیر، با قرائت بخشی از فرازهای دستورالعمل تشکیل شوراهای هماهنگی منطقه‌یی مناطق شش‌گانه کشور از تشکیل شوراهای هماهنگی مناطق یک و دو کشور در استان‌های زنجان و البرز خبر داد. در پایان جلسه غفار محمدی دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه ضمن قدردانی از حضور نمایندگان اتاق‌های تعاون و روسای ادارات تعاون استان‌های همجوار اظهار امیدواری کرد که با تشکیل شورای هماهنگی منطقه 3 کشور، استان‌های عضو بتوانند با تشریک مساعی و همدلی هرچه بیشتر و برای هم‌افزایی مطلوب‌تر، مسایل و مشکلات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را ریشه‌یابی کنند و با هماهنگی اتاق تعاون ایران نسبت به ایجاد ارتباطات اصولی و صحیح بین شرکت‌های تعاونی تولیدی و توزیعی و خدماتی گام‌های موثری بردارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران