شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20872 | |

در این نشست معصومه رعیت پناه (رییس اداره تعاونی‌های خدماتی) و فرحناز وزیری (کارشناس مسوول تعاونی‌های خدماتی) نیز حضور داشتند. وزیری در این نشست گفت: درحال حاضر در دانشگاه‌هایمان با سیستم مدرک گرایی روبه‌رو هستیم. یکی از مزایای علمی کاربردی پایینی بودن هزینه آن است. در ادامه این جلسه علیرضا ناطقی نیز می‌گوید: ما حدود 28هزار تعاونی خدماتی فعال در کل کشور داریم که حدود 2هزار تعاونی درحوزه آموزشی فعالیت می‌کنند. ازجمله مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های علمی آزاد و مراکز علمی- کاربردی که 7درصد تعداد تعاونی خدماتی کشور درحوزه آموزش فعال است. وی بااشاره به اینکه حوزه علمی- کاربردی بر این مبنا شکل گرفت که فضای بین علمی کشور با مهارت تلفیق کند و خروجی تحت عنوان علمی مهارت را به دانشجویان ارایه کند، می‌افزاید: این دانشگاه نخستین مرکز مراقبت‌های زیبایی درکشور است که توسط این مجموعه تعاونی شکل گرفت. همان‌طور هم که بیان کردید، حمایت‌های معنوی اولویت دارد برحمایت مادی. این مجموعه ظرفیت‌های مادی بسزایی دارد که نیاز به حمایت‌های معنوی دستگاه‌های ذی‌ربط دارد. فضایی که موجود است در طول روز می‌تواند به 1000 دانشجو خدمات آموزشی دهد با ظرفیت 15درصد درحال ارایه خدمات است. یقینا از این هزینه‌یی که مدیران شرکت متحمل شدند، استفاده بهینه نمی‌شود. درخواست ما هم از دانشگاه علمی کاربردی این است که فضای موجودی که هزینه‌یی می‌کند، در ظرفیت قابل قبول خودش خدمات ارایه دهد و پیگیری می‌کنیم که پذیرش دانشجو در ترم‌های بعدی، قابل قبول این ظرفیت باشد. مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی در ادامه با بیان اینکه نوآوری و ورود به فضای مجازی بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور وارد شده‌اند، می‌گوید: این دانشگاه‌ها قسمتی از ظرفیت خود را از فضای مجازی تامین می‌کنند. باز هم پیگیری خواهیم کرد که ورود به فضای مجازی برای این دانشگاه ایجاد شود و طی مکاتباتی که با دانشگاه علمی- کاربردی خواهیم داشت، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. ناطقی می‌افزاید: موضوع جدیدی که مدنظر این دانشگاه بود، تاسیس پژوهشکده است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در بومی‌سازی و ایجاد برندهای ملی درحوزه مراقبت‌های زیبایی و پیرایشی ایجاد کند. این مساله‌یی است که مسوولان آن را پیگیری می‌کنند تا در این حوزه‌ها بومی‌سازی انجام شود. چندی است وزارت صنعت و معدن و تجارت بحث پوشش اسلامی را مطرح کرده است. پوششی که مورد تمایل جامعه در چارچوب فرهنگ و سنتی طراحی شود. این پژوهشکده به‌دلیل آنکه نقش پژوهشی و تحقیقی در آن حاکم است، می‌تواند نقش ارزنده‌یی را در مراقبت‌های زیبایی کشور ایفا کند. این موضوع هم پیگیری خواهد شد. وی بااشاره به گفته‌های مدیرعامل این شرکت تعاونی تاکید می‌کند: به ذهنم می‌رسد که موضوع مهمی که می‌تواند درجامعه اتفاق بیفتد، این است که ساماندهی کردن و اتصال کسب‌وکارهایی که در حوزه زیبایی و پیرایش فعال هستند. اگر بشود این ساماندهی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد تا در این حوزه برند ملی ایجاد کنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. در کشور برندهای ملی که در عرصه جهانی صاحب سبک باشند و ایفای نقش کنند شاید تعداد قابل قبولی نباشد. امیدواریم با این کار برند ملی را ایجاد کنیم. در ضمیر دانشجویان وجود دارد که علاقه‌مندی‌های خود را در قالب تشکل‌ها پیگیری کنند. هر آنچه این مجموعه‌ها سهامدار این تشکل شوند، سطح مشارکت آنها افزایش پیدا خواهد کرد. باید این طرح در قالب ملی مطرح شود و از جانب ما هم پیگیری خواهد شد.

ناطقی بااشاره به حوزه خدمات می‌گوید: خیلی وقت‌ها امکانات موجود است. یعنی ظرفیت مادی برمبنای صددرصد وجود دارد اما استفاده از آن بسیار کم است. بعضی وقت‌ها در کشور نیاز به منابع مالی نیست. ظرفیت‌های فیزیکی وجود دارد ولی تعاملات بین شبکه‌های دولتی و غیردولتی وجود ندارد. با نگاه جدیدی که در دانشگاه علمی- کاربردی وجود دارد، بخشی از مشکلات را با مشارکت خود این دانشگاه مرتفع کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران