شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20236 | |

مهر مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان الگوی تعاونی را به دلیل امکان حضور آحاد مردم در کنار یکدیگر و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد موجب هم‌افزایی در حرکت اقتصادی و ساماندهی بازار دانست.

سیدمعین هاشمی در گردهمایی آموزشی اعضای شرکت‌های تعاونی دهیاری شهرستان بردسیر با بیان این موضوع که هفت راهبرد اساسی برای توسعه تعاون در کشور احصا شده است، گفت: فرهنگ‌سازی، آموزش ارکان تعاونی و تحکیم تعاملات شبکه‌یی از راهبردهای اساسی در راستای تقویت و گسترش فعالیت تعاونی‌هاست.

وی تعاونی‌های دهیاری را خط مقدم معرفی و توسعه فرهنگ کار تعاونی در جامعه روستایی دانست و تاکید کرد: این تعاونی‌ها باید در اهداف پیش روی خود توجه به جامعه را پررنگ‌تر ببینند. برای تحقق نقش اقتصادی تعاونی در اقتصاد کشور باید به دنبال افزایش شناخت جامعه از تعاون و کارکرد‌های آن باشیم.

گردهمایی آموزشی اعضای تعاونی‌های دهیاری‌های شهرستان بردسیر با حضور ۷۰نفر در محل فرمانداری بردسیر برگزار شد. از ابتدای سال جاری تعداد سه‌هزار و ۳۶۰نفرساعت آموزش از طریق اداره آموزش، ترویج و تحقیقات تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری و هماهنگی اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری استان کرمان برگزار شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران