شماره امروز: ۵۴۷

| | |

افزایش نرخ مشارکت زنان در بخش رسمی اشتغال

ایسنا مشاور امور بانوان و خانواده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش نرخ ورود بانوان به صندوق تامین اجتماعی در سه سال اخیر خبر داد و ریشه موانع مشارکت اجتماعی زنان را در نادیده گرفتن توانمندی‌های آنان ذکر کرد.

وحیده نگین اظهار کرد: افزایش نرخ ورود بانوان به صندوق تامین اجتماعی، نشانگر افزایش مشارکت آنها در بخش رسمی اشتغال است به همین منظور انجام اصلاحات لازم در نظام بیمه اجتماعی با رویکرد انعطاف بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.

وی بیمه اجتماعی سنتی ایران را اشتغال‌محور و مردم‌مدار توصیف کرد و افزود: بیمه تامین اجتماعی با تاکید بر اشتغال رسمی شکل گرفته است به نحوی که در حال حاضر 81‌درصد بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی را مردان و تنها 19‌درصد را زنان تشکیل می‌دهند که این سهم در سال 87 کمتر از این میزان و تنها 14‌درصد بوده است. مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کار نرخ ورود زنان به صندوق تامین اجتماعی در سه سال گذشته را 16.5‌درصد ذکر کرد و گفت: نرخ ورود آقایان به صندوق در مدت مشابه 5.5‌درصد بوده است. وی در ادامه با تاکید بر توجه به اشتغال زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور افزود: وزارت کار برای توسعه امر اشتغال باید اشتغال زنان را دنبال کند و در این راستا تشکیل و توسعه تعاونی‌های مختص زنان را در دستورکار قرار دهد. نگین با اشاره به موانع مشارکت اجتماعی زنان، ریشه این موانع را در نادیده گرفتن توانمندی‌های زنان عنوان کرد و گفت: برای برداشتن موانع پیش‌رو مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان لازم است تمهیدات مناسبی جهت استفاده از تمام ظرفیت‌های زنان به کار گرفته شود.


تشکیل 122 تعاونی با سرمایه اولیه 16 میلیارد ریال در کشور

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل و ثبت 122 تعاونی و یک اتحادیه طی دی ماه سال جاری در کشور خبر داد. براساس گزارش‌های سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، دی‌ماه گذشته 122 تعاونی با سرمایه اولیه حدود 16میلیارد ریال و یک اتحادیه در کل کشور تشکیل شده و به ثبت رسیده است. تعداد تعاونی ثبت شده 2تعاونی با 14نفر عضو، 15 فرصت شغلی و سرمایه‌گذاری اولیه 61میلیون ریالی مربوط به استان کردستان است. این گزارش متوسط تعداد اعضا و فرصت‌های شغلی مربوط به تعاونی‌های کل کشور را 12 نفر اعلام داشته و بر همین اساس تعداد اعضای تعاونی‌های ثبت شده و فرصت‌های شغلی را به ترتیب 1415 نفر و 1425 فرصت شغلی عنوان کرده است. همچنین بررسی توزیع جغرافیایی تعاونی‌های تشکیل شده حاکی از آن است که بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده مربوط به استان‌های هرمزگان و همدان با تعداد 9 تعاونی است. براساس بخش فعالیت نیز بیشترین تعداد این تعاونی‌ها در بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با 44 و 18 تعاونی است. مطابق با اعلام مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌های صنعت با 327 نفر و کشاورزی با 321 نفر دارای بیشترین اعضا هستند. گفتنی است بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های ساختمان با 419 فرصت و صنعت با 411 فرصت شغلی است.


اتاق تعاون دارای قدرت قانونی است

دبیر اتاق تعاون فارس تاکید کرد: اتاق‌های تعاون می‌توانند از قدرتی که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است، استفاده کنند و دارای اعتبار شوند. بهروز فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار ما درخصوص پیشنهادهایش برای مطالبه‌گر بودن جهت مطالبات تعاونگران سراسر کشور، گفت: نخستین کاری که اتاق تعاون باید انجام دهد، این است که خدمات خود را افزایش دهد. اتاق تعاون اقتدار و اعتبار خود را از اتحادیه‌ها و اتاق‌های زیرمجموعه خود به دست می‌آورد و با افزایش خدمات خود و با استفاده از قدرتی که در قانون برایش تعیین شده است، می‌تواند اعتبار و اقتدار خود را افزایش دهد. در این صورت اتاق تعاون نیاز به کمک‌رسانی از سوی هیچ ارگانی ندارد. دبیر اتاق تعاون فارس تاکید کرد: اتاق تعاون می‌تواند به پشتوانه اتاق‌ها و اتحادیه‌های استانی اعتبارش را افزایش دهد و به اتاق‌های سراسر کشور کمک کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران