شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11523 | |


بالاخره بعد از گذشت کشمکش‌های بسیار اتاق تعاون انتخابات خود را 15دی برگزار خواهد کرد. این درحالی است که برخی از اقدامات اتاق تعاون مبهم است و جمعی از نمایندگان خواهان تحقیق و تفحص از اتاق تعاون شده‌اند. چندین سال بود که دولت در نهادهای بخش خصوصی دخالت کرده و انتخاب‌های اتاق تعاون را عملا انتصابی کرده بود. با روی کارآمدن دولت یازدهم نمایندگان هم این موقعیت را پیدا کردند که با فراغ بال به موضوعات پشت‌پرده دولت‌های قبل بپردازند.

نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص در اتاق تعاون را تصویب کردند تا تکلیف موضوعات مبهم مشخص شود. یکی از این موضوعات عطف به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد انتخابات هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی درسال 90 بود. موضوعات مهم دیگر نادیده گرفته شدن آرای اعضای اتاق و نیز بررسی چگونگی تصدی یکی از اعضای هیات‌مدیره بدون کسب رای مجمع بود. همچنین انتصاب دبیرکل اتاق برای 2.5سال بدون احراز صلاحیت قانونی وی از دیگر موضوعات سوال‌برانگیز است. اما درآمدها، منابع و چگونگی هزینه‌کردهای اتاق تعاون نیز جزیی از این تحقیق و تفحص خواهد بود. در تحقیق و تفحص مجلس، گزارش واریز درآمد‌ها ازجمله نمایشگاه‌های صنعت ساختمان و چگونگی هزینه‌کرد‌ها در سه سال اخیر و مبانی قانونی انجام آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنهایی که می‌خواستند از پاسخگویی فرار کنند، تاکنون به‌دنبال تریبون اختصاصی می‌گشتند. اما هم‌اکنون که یک روزنامه صفحه‌یی را به تعاون اختصاص داده و مباحث را به میان عموم مردم و متخصصین آورده، سعی می‌کنند خبرنگاران را تا دوشنبه هفته آینده (15 دی) به قول معروف دست به سر کنند و اگر دوشنبه انتخابات به نفع آنها بود دوباره میکروفن را به دست گرفته و سخنرانی کنند. یکی از مشکلاتی که امروزه گریبان تعاونگران را گرفته است، رقابت بی‌دلیل اتاق تعاون با وزارتخانه و رویارویی آنها با معاونت تعاون است. رییس هیات‌مدیره اتاق تعاون به جای آنکه به خبرنگاران پاسخ دهد، فقط در حد یک روابط عمومی خبرهای اتاق تعاون را بازگو می‌کند. اما آقای رییس لطفا قبل از انتخابات پاسخگو باشید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران