شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 64006 | |


در شهر سوخته پیکرک‌های متعددی وجود دارد که از آنها به عنوان الهه‌های باروری یاد می‌شده و برای دور کردن آفات مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به گزارش مهر، همه کشفیات اعجاب‌انگیز شهر سوخته از مغز جراحی شده و چشم مصنوعی تا نخستین خط‌کش در جهان در نوع خود بر غنای دانش مردمی که ۵هزار سال پیش در این منطقه زندگی می‌کردند، می‌افزاید در کنار آن، این شهر کشفیاتی دارد که نشان می‌دهد بناهای عمومی و خصوصی متعددی به‌عنوان نیایشگاه وجود داشته است و پیکرک‌هایی که از آنها به‌عنوان الهه باروری استفاده می‌شده است.

جواد مرعشی باستان‌شناس در این باره گفت: در انبارک‌های غله هم این پیکرک‌ها دیده شده که به‌عنوان آفت دورکن مورد استفاده قرار می‌گرفت. وی گفت: یکی از المان‌های دوران آغاز شهرنشینی وجود بناهای عمومی مانند نیایشگاه است. این داده‌ها نشان می‌دهد که مردم در آن زمان می‌توانستند بناهای عمومی و مذهبی داشته باشند. حتی یکی از شاخصه‌ها این است که آنجا یک نوع آیین نیایش خانگی وجود داشته است و وجود پیکرک‌ها در انبار غله نیز می‌توانسته وجود یک نیایش گاه خانگی و خصوصی را تداعی کند. این پیکرک‌های کوچک با نقش بز، گاو یا ‌گراز از جنس مفرغ یا گل هستند که تعداد آنها هم کم نبوده است. نه تنها در شهر سوخته چنین پیکرک‌هایی یافت شده بلکه در محوطه‌های باستانی اطراف آن نیز کشف شده است. حسینعلی کاوش سرپرست گروه کاوش در تپه طالب‌خان سیستان نیز در جریان ششمین فصل باستان‌شناسی در این تپه از کشف پای پیکرک گاو خبر داده و گفته بود: این پای پیکرک گاو از جنس سفال به اندازه دو بند انگشت انسان یکی از شاخص‌ترین آثار کشف در این فصل است. این اثر طبیعی‌ترین اثر هنری است که انسان ۴۵۰۰ساله تاکنون از خود برجای گذاشته است، زیرا شکاف سم حیوان و حتی زائده‌های پشت پا به صورت واقع‌گرا خلق شده و یک شبیه‌سازی بی‌نظیری صورت گرفته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران