شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5929 | |

اخیرا دانشمندان با کمک تلسکوپ NuSTAR یک ستاره مرده را کشف کردند. تابش این ستاره برابر انرژی 10میلیون خورشید است.

به گزارش «ایتار تاس» درحال حاضر این درخشان‌ترین منبع نورافشانی است. این کشف توسط محققان تصادفا به وجود آمد. ابتدا محققان فقط ستاره را تماشا می‌کردند اما به‌طور ناگهانی تابش شدید را ثبت کردند. ناسا قصد دارد این پدیده را مطالعه کند تا بفهمد که چطور «یک ستاره مرده» می‌تواند چنین تابشی را پخش کند. اما این کشف یک اهمیت عملی دیگر دارد. دانشمندان قصد دارند با کمک این ستاره ماهیت «سیاه‌چاله» را مطالعه کنند. تا به حال «سیاه چاله» تنها منبع تابش شدید بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران