شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 58561 | |


براساس آمار سازمان ثبت احوال در ۹ماه ابتدای سال جاری، ۱۳۵هزار طلاق در کشور ثبت شده است که در این میان تعداد زیادی از زوجین پیش از رسیدن به سالگرد ازدواج از یکدیگر جدا شده‌اند. به گزارش مهر بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۹۵ تا پایان آذرماه، ۱۳۵هزار و ۶۶۷واقعه طلاق به ثبت رسیده است. به این معنا که از ابتدای سال تا پایان فصل پاییز این تعداد زن مطلقه به جمعیت زنان مطلقه کشور اضافه شده‌اند. یعنی هر ساعت 20.4نفر در کشور به دلایل مختلف وارد گروه مطلقین می‌شوند. بر اساس آخرین آمار منتشره تا پایان سال ۹۴، ۱۹هزار و ۴۴۴نفر از دختران و هزار و ۲۱۸نفر از پسرانی که طلاق گرفته‌اند، در سن زیر ۲۰سال بوده‌اند. بیشترین طلاق در سال جاری مربوط به گروهی بوده است که در آن دختران بین ۲۵ تا ۲۹ سال و پسران بین ۳۰ تا ۳۴سال بوده‌اند. این در حالی است که از سال ۸۳ تا ۹۳ یعنی به مدت یک دهه بیشترین طلاق در گروه سنی بوده است که دختران ۲۰ تا ۲۴سال سن و پسران ۲۵ تا ۲۹سال سن داشته‌اند که با رسیدن به سال ۹۴، هر دو جنس یک پله ارتقا یافتند که دلیل این امر تغییرات هرم سنی جمعیت در کشور است.

اما نکته قابل توجه آنجاست که این ۵۱هزار طلاق در میان جمعیت دختران زیر ۲۰سال، الزاما به معنای آن نیست که ازدواج‌های این گروه سنی بیشتر با طلاق مواجه است. در سال۹۴ بیشترین طلاق در زنان مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال رخ داده است و نه در میان زنان زیر ۲۰سال. همچنین در آخرین آمار میانگین سن زنان هنگام طلاق 27.5و مردان 31.5 بوده است.

هرچند باید جمعیت هر گروه سنی را نیز دانست. نکته جالب توجه اینجاست که نسبت ازدواج به طلاق در گروه سنی دختران ۱۵ تا ۱۹سال در ۹ماه اول سال جاری برابر با 11.4درصد است که همین نسبت در همین بازه زمانی برای گروه سنی دختران ۲۵ تا ۲۹سال برابر با 3.57 است. به عبارتی دیگر در گروه سنی اول، به ازای هر 11.4 ازدواج یک طلاق و در گروه سنی دوم به ازای هر 3.57 ازدواج یک طلاق داریم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران