شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44256 | |

جمال میرصادقی می‌گوید: در داستان‌نویسی من به استعداد اهمیت نمی‌دهم و آن را در مراحل آخر می‌بینم. همه می‌توانند داستان‌نویس شوند. 85درصد کار نویسندگی شکیبا بودن، توانایی استفاده از ذهن و شناخت تکنیک است. این نویسنده پیشکسوت درباره لزوم وجود کلاس‌های داستان‌نویسی گفت: کسانی که معتقدند داستان‌نویسی نیاز به کلاس ندارد جفنگ می‌گویند. البته بسیاری هستند که داستان‌نویسی درس می‎دهند، اما شعوری و شناختی از آن ندارند. بله در مورد آنها کمی حرف صدق می‌کند، اما باز من معتقدم همین کلاس‌های بی‌کیفیت هم تا حدی موثرند؛ کارآموز به آنها مراجعه می‌کند و آموزشی می‌بیند که جواب سوالش را نمی‌دهد. در نتیجه کارآموز به مدرسان بهتر سوق داده می‌شود. به گزارش ایلنا، میرصادقی با بیان اینکه «متاسفا‌نه هنوز در ایران نظر موافق و مخالف کلاس داستان‌نویسی وجود دارد»، اظهار کرد: از ایران که پا فراتر بگذاریم همه به لزوم وجود کلاس‌های داستان‌نویسی اذعان می‌کنند. اینکه مشتاقان داستان‌نویسی به داستان شناخت پیدا کنند یک نیاز عام و شناخته شده است، داستان علف هرز نیست. اینجا آدم‌های پرتی بودند که یا کلاس نرفتند یا در یکی-دو کلاس ناکارآمد شرکت کرده‌اند و بدون شناخت، نظر به حذف کلاس می‌دهند. وی بیان کرد: من به استعداد اهمیت نمی‌دهم و آن را در مراحل آخر می‌بینم. همه می‌توانند داستان‌نویس شوند. 85درصد کار شکیبا بودن، توانایی استفاده از ذهن و شناخت تکنیک است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران