شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 42953 | |

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که سن مصرف مواد پایین آمده و زنانه‌ شده است. به گزارش ایسنا، علی ربیعی گفت: وزارتخانه برای سالمندان برنامه دارد، در این دولت شورای سالمندی فعال شد و با برنامه‌های در پیش گرفته شده بیش از

1.5 میلیون از جمعیت 6 میلیونی سالمندی کشور تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفتند. به گفته وی، زنان تنهای سالمند مشکل آینده کشورمان هستند، چرا که در حال حاضر بحث تجرد زنان زیاد شده است و طبیعی است که آنها در آینده با سبک زندگی مجرد زندگی می‌کنند که باید برای آنها فکری شود. ربیعی در ادامه به تحلیل آماری از آسیب‌های اجتماعی به خصوص در موضوع مصرف مواد پرداخت و گفت که سن مصرف مواد پایین آمده و زنانه شده است. وی با بیان اینکه در گذشته رابطه معناداری بین مصرف مواد مخدر و طبقات اجتماعی وجود داشت، گفت: در حال حاضر دیگر آن ماهیت معنادار بین مصرف مواد فقرا و ثروتمندان وجود ندارد. از طرف دیگر موضوع طلاق نیز حایز اهمیت است که دیگر علت آن فقر نیست بلکه ناشی از سبک زندگی و به‌هم ریختن قدرت در خانواده و نوع تغییرات ارزشی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران