شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 41935 | |

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در نشست بررسی توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس به بیان عناصر اساسی این توافقنامه پرداخت. سعدالله نصیری‌قیداری در این نشست که در دانشگاه آزاد علو‌م تحقیقات برگزار شد، عواملی مانند پشتیبانی برای تامین منابع مالی کشورها جهت ایجاد آینده‌یی تمیز و قابل انعطاف، تقویت توانایی برای بهبود اثرات ناشی از تغییرات اقلیم و کاهش انتشارات به طور سریع که طبق اهداف رسیدن به دمای مورد نظر باشد را ازجمله عناصر اساسی این توافقنامه دانست. وی گفت:«هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن همچنین ایجاد تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر 1.5درجه سانتی‌گراد نسبت به سطح آن -قبل از صنعتی شدن- است.»

نصیری افزود:«این توافقنامه بر تقویت توانایی مقابله و سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی نیز هدف‌گذاری شده است.» دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه این توافقنامه شامل یک بازنگری جهانی است، گفت: «پیشرفت کار جمعی در جهت اهداف این توافق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این ارزیابی هر پنج سال یک ‌بار انجام می‌شود.»

وی در پایان تاکید کرد:«این توافقنامه یک چارچوب بسیار شفاف برای اقدامات و حمایت‌ها دارد. این چارچوب وضوح کاهش انتشار و اقدامات سازگاری کشورها همچنین شروط حمایت‌ها را تهیه خواهد کرد. در عین حال شرایط برای کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک نیز مشخص می‌شود.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران