شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 41538 | |

یک میلیون و ۸۴۵هزار و ۳۹۲ نفر گردشگر داخلی و ۲۶هزار و ۴۱۹ گردشگر خارجی در ایام عید نوروز از ۱۹ پایگاه میراث جهانی در ایران بازدید کرده و بیش از ۵میلیارد تومان بلیت خریدند.

بیش از ۴۴۶هزار گردشگر ایرانی از تخت جمشید بازدید کردند و درآمد حاصل از بازدید گردشگران ایرانی از تمام ۱۹پایگاه جهانی حدود 5میلیارد و ۳۶۱میلیون و ۷۶۰هزار تومان بوده است. همچنین در ۱۳ روز ایام عید ۲۶هزار و ۴۱۹ بازدیدکننده خارجی، درآمدی بیش از ۵۲۸میلیون تومان را برای پایگاه‌های جهانی به ارمغان آوردند. کمترین آمار بازدید گردشگران خارجی از پایگاه‌های جهانی متعلق به گنبد قابوس بوده که از آن تنها ۱۹ نفر بازدید کردند و بیشترین بازدید نوروزی گردشگران خارجی در کاخ گلستان و تخت جمشید انجام شده است.

با این احتساب، در طول ۱۳روز ایام عید از محل فروش بلیت سه هزار تومانی برای گردشگران داخلی و بلیت ۲۰هزار تومانی برای گردشگران خارجی، بیش از ۵میلیارد و ۴۵۶میلیون تومان عاید ۱۹پایگاه میراث جهانی شده است. درآمد پایگاه‌ها از محل فروش بلیت‌های نوروزی مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود تا پس از مدتی ۷۰درصد آن به حساب اداره کل میراث فرهنگی استان‌ها واریز و سپس سهم هر پایگاه به آنها داده شود، اما این اتفاق به‌ندرت می‌افتد و پایگاه‌های جهانی از درآمد بازدیدهای‌شان نیز محروم هستند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران