شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40172 | |

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی بااشاره به تبادل کتاب میان کتابخانه ملی با کتابخانه‌های دیگر کشورها، گفت: «در سال۹۴ تعداد ۱۸۰۰جلد کتاب از کتابخانه کنگره امریکا دریافت شده است.»

امین عارف‌نیا مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، بااشاره به بخشی از برنامه‌های انجام شده ازسوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سال94، گفت: «سازمان اسناد و کتابخانه ملی درراستای برنامه‌هایی که در سال94 دارد، هم برای حفاظت از اسناد اداری و تاریخی کشور و هم برای تهیه منابع گام‌هایی جدی‌ برداشت. همچنین در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نیز اقدامات ارزنده‌یی طی یک‌سال گذشته انجام شد.»

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به تبادل کتاب با کتابخانه‌های دیگر کشورها اشاره کرد و ادامه داد: «ما امسال بحث مبادله کتاب‌ با سایر کتابخانه‌های دنیا را نیز در دستور کار داشتیم؛ به این صورت که هم کتابخانه ملی منابعی برای آنها ارسال و هم کتاب‌هایی از آنها دریافت کرد.»

به گفته عارف‌نیا، با کتابخانه‌های چین، ترکیه، کره‌جنوبی، افغانستان، تاجیکستان و عراق بیشترین تبادل در حوزه کتابخانه‌های ملی در منطقه آسیا انجام شد. مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به تبادل کتاب با کتابخانه کنگره امریکا اشاره کرد و یادآور شد: «از کتابخانه کنگره امریکا حدود 1800نسخه کتاب دریافت شده که سال انتشار آنها مربوط به 2014 و 2015 و از ناشران امریکایی بوده است. بیشترین موضوعات این دسته از منابع به حوزه‌های اسلام‌شناسی، ایران‌شناسی، مرجع، علوم‌انسانی به‌ویژه مدیریت فرهنگی اختصاص داشت.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران