شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 39282 | |

در مراکز متراکم هسته شهر انتشار دی‌اکسیدکربن عمدتا به‌واسطه سوزاندن سوخت‌های فسیلی توسط انبوه خودروها و ساختمان‌های موجود در این مناطق است اما محققان دانشگاه بوستون به‌تازگی نشان داده‌اند که خاک مناطق شهری نقش قابل‌توجهی در انتشار مقادیر عظیمی از گازهای گلخانه‌یی دارد.

ریشه گیاهان و مواد آلی در حال تجزیه موجود در خاک این مناطق، مقادیر زیادی دی‌اکسیدکربن را در قالب فرآیندی به‌نام تنفس خاک بیرون داده و مقادیر کلی دی‌اکسیدکربن منتشر شده از نواحی شهری را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهند. تجزیه و تحلیل دی‌اکسیدکربن منتشر شده بر اثر تنفس خاک در 15نقطه از منطقه شهر بوستون نشان داد که در طول فصل رشد، گازهای گلخانه‌یی منتشر شده از خاک می‌تواند معادل با مقادیر دی‌اکسیدکربنی باشد که در سایر نواحی پرتراکم شهر بر اثر سوزاندن سوخت‌های فسیلی منتشر می‌شود.

محققان می‌گویند در طول فصل رشد انتشار دی‌اکسیدکربن بر اثر تنفس خاک برابر با 70درصد انتشار ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در این نواحی است. در برخی مناطق این مقادیر حتی از دی‌اکسیدکربن منتشر شده بر اثر سوخت‌های فسیلی نیز پیشی می‌گیرد. محققان بر این باورند که این جریان‌های زیستی حقیقتا بسیار بزرگ‌تر از حدود مورد انتظار هستند و لازم است در برنامه‌های پایش، کنترل و بررسی انتشار گازهای گلخانه‌یی در شهرها به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران