شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کارگردان «ساختمان پزشکان» به ضرورت توجه جشنواره مجازی کتابخوانی به کتاب‌های الکترونیک اشاره و بیان کرد: خوب است در کنار کتاب کاغذی به کتاب‌ گویا و الکترونیک هم پرداخته و طیف مخاطبان بیشتری جذب شود. سروش صحت، یکی از داوران چهارمین جشنواره مجازی کتابخوانی، وجود جشنواره‌های مجازی و مسابقات کتابخوانی را موثر بر رشد و ترویج فرهنگ کتابخوانی دانست و افزود: این مسابقه‌ها، باعث ایجاد اشتیاق و انگیزه کتابخوانی در افراد می‌شود. به گفته این کارگردان، از تعداد شرکت‌کنندگان در جشنواره مجازی کتابخوانی هم می‌توان دریافت که این ایده مورد استقبال قرار گرفته و با تکرار و گسترش جشنواره‌های این‌چنینی، مردم گرایش بیشتری نسبت به کتابخوانی پیدا می‌کنند. انگیزه مادی بخش مهمی از ماجراست و بودجه‌یی که در این زمینه صرف شود، به هدر نمی‌رود و در جای درستی هزینه می‌شود. به عبارتی این کار، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است چون جامعه را به سمت توسعه فرهنگی پیش می‌برد. پس هرقدر بودجه بیشتری صرف کنیم، نتیجه بهتری می‌گیریم.

تولید کتاب‌های گویا و الکترونیک، به معنی متوقف کردن چاپ کتاب کاغذی نیست، بلکه می‌شود در کنار صنعت چاپ، به تولید این‌گونه کتاب‌ها هم پرداخت و طیف مخاطبان وسیع‌تری را در میان نسل جوان و نوجوان جذب کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران