شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25500 | |

ما هر د‌‌‌‌‌‌‌وان خاموش خاموشیم اما

چشمان ما را د‌‌‌‌‌‌‌ر خموشی گفتگوهاست

د‌‌‌‌‌‌‌یروزمان را با غروری پوچ گشتیم

امروز هم زانسان، ولی آیند‌‌‌‌‌‌‌ه ماراست

حسین منزوی

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران